skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Tác giả/ người sáng tác: Wolin, Sheldon S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Fugitive democracy and other essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fugitive democracy and other essays

Wolin, Sheldon S

E-ISBN 9780691133645 ; E-ISBN 9780691183275 ; E-ISBN 9780691185538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Democracy incorporated managed democracy and the specter of inverted totalitarianism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy incorporated managed democracy and the specter of inverted totalitarianism.

Wolin, Sheldon S

E-ISBN 0691135665 ; E-ISBN 1400828686 ; E-ISBN 9780691135663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...