skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: Poverty xóa Tác giả/ người sáng tác: Wodon, Quentin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict, Livelihoods, and Poverty in Guinea-Bissau

World Bank Working Papers

ISBN: 9780821370216 ; ISBN: 0821370219 ; E-ISBN: 9780821370223 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-7021-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Water and sanitation in Uganda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and sanitation in Uganda

E-ISBN 9781464807114 ; E-ISBN 9781464807138

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Poverty reduction in a changing climate.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty reduction in a changing climate.

Dulal, Hari Bansha

E-ISBN 9780739168011 ; E-ISBN 9781498510936

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and Poverty Reduction

World Bank Working Papers

ISBN: 9780821366295 ; ISBN: 0821366297 ; E-ISBN: 9780821366301 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6629-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Infrastructure and Poverty in Sub-Saharan Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrastructure and Poverty in Sub-Saharan Africa

Estache, Antonio; Wodon, Quentin

E-ISBN: 9781137348487 E-ISBN: 1137348488 DOI: 10.1057/9781137348487 ISBN: 9781137381491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wodon, Quentin
  2. Kleemeier, Elizabeth
  3. Tumusiime, Fredrick
  4. Clarence Tsimpo
  5. Kazibwe, Nakafu Rose

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...