skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Higgs, S. xóa Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Tác giả/ người sáng tác: Williamson, A.C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive control of food intake: The effects of manipulating memory for recent eating.

Higgs, S. ; Williamson, A.C. ; Attwood, A.S.

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.297-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2007.03.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITHDRAWN: Recall of a recent meal decreases afternoon snack food intake: No effect of manipulation of snack food palatability

Williamson, A.C. ; Higgs, S.

Appetite [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.03.223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory for recent eating and its effects on appetite

Higgs, S. ; Williamson, A.C.

Appetite, 2006, Vol.47(2), pp.267-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.07.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Williamson, A.C
  2. Higgs, S
  3. Attwood, A.S
  4. S. Higgs
  5. Attwood, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...