skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Wellings, Ben xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the A nglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism

Wellings, Ben ; Baxendale, Helen

JCMS: Journal of Common Market Studies, January 2015, Vol.53(1), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English nationalism and Euroscepticism: A response

Wellings, Ben

British Politics, September 2015, Vol.10(3), pp.373-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Losing the peace: Euroscepticism and the foundations of contemporary English nationalism

Wellings, Ben

Nations and Nationalism, July 2010, Vol.16(3), pp.488-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2010.00447.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euro-myth: nationalism, war and the legitimacy of the European Union

Wellings, Ben ; Power, Ben

National Identities, 02 April 2016, Vol.18(2), pp.157-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2015.1011110

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nairn's England and the progressive dilemma: reappraising Tom Nairn on English nationalism

Wellings, Ben ; Kenny, Michael

Nations and Nationalism, July 2019, Vol.25(3), pp.847-865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12479

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorizing Nationalism

Wellings, Ben

Nations and Nationalism, April 2006, Vol.12(2), pp.359-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00245_1.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace British identities since 1707 v. 1.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace British identities since 1707 v. 1.

Wellings, Ben

ISBN10: 3034302045 ; ISBN13: 9783034302043 ; E-ISBN10: 3035302855 ; E-ISBN13: 9783035302851

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

England's occluded nationalism: state and nation in English identity.(Nationalism and Post-Nationalism)

Wellings, Ben

Arena Journal, Winter, 1999, Issue 14, p.99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1320-6567

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nairn's England and the progressive dilemma: reappraising Tom Nairn on English nationalism

Wellings, Ben; Kenny, Michael

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symposium on Michael Kenny’s The Politics of English Nationhood (Oxford University Press, 2014)

Aughey, Arthur ; Kumar, Krishan ; Wellings, Ben ; Kenny, Michael

British Politics, Sep 2016, Vol.11(3), pp.361-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746918X ; DOI: 10.1057/s41293-016-0029-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of English Nationhood: a response

Aughey, Arthur ; Kumar, Krishan ; Wellings, Ben ; Kenny, Michael

British Politics, Sep 2016, Vol.11(3), pp.366-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746918X ; DOI: 10.1057/bp.2016.6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our Island Story: England, Europe and the Anglosphere Alternative

Wellings, Ben

Political Studies Review, August 2016, Vol.14(3), pp.368-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-9299 ; E-ISSN: 1478-9302 ; DOI: 10.1177/1478929916649611

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rump Britain: Englishness and Britishness, 1992-2001

Wellings, Ben

National Identities, 01 December 2007, Vol.9(4), pp.395-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608940701737391

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populism and Sovereignty: The EU Act and the In-Out Referendum, 2010–2015

Wellings, Ben ; Vines, Emma

Parliamentary Affairs, 2016, Vol. 69(2), pp.309-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gsv045

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire‐nation: national and imperial discourses in England

Wellings, Ben

Nations and Nationalism, January 2002, Vol.8(1), pp.95-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/1469-8219.00040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

England

Wellings, Ben

Nations and Nationalism: A Global Historical Overview

ISBN: 978-1-85109-908-5

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ben Wellings , English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace . Bern : Peter Lang , 2012 , 285pp. £37 (pbk)

Vasilopoulou, Sofia

Nations and Nationalism, January 2013, Vol.19(1), pp.187-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Review: Rethinking NationalismJonathan Hearn, Rethinking Nationalism. A Critical Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006, 304 pp, pb, £19.99, ISBN 1403918988. (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Rethinking NationalismJonathan Hearn, Rethinking Nationalism. A Critical Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006, 304 pp, pb, £19.99, ISBN 1403918988. (Book review)

Sumartojo, Shanti ; Wellings, Ben

Scottish Affairs, 08/2007, Vol.60 (First Serie(1), pp.148-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-0356 ; E-ISSN: 2053-888X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3366/scot.2007.0042

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UK: no longer the EU’s ‘awkward partner’

Wellings, Ben

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britishness and the Failure of Australian Republicanism

Wellings, Ben

Studies in Ethnicity and Nationalism, September 2003, Vol.3(2), pp.35-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/j.1754-9469.2003.tb00048.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2005  (2)
 3. 2006đến2007  (4)
 4. 2008đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wellings, Ben
 2. Wellings, B
 3. Kenny, Michael
 4. Kenny, M
 5. Aughey, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...