skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Weisbenner, Scott xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual investor mutual fund flows

Ivković, Zoran; Weisbenner, Scott

Journal of financial economics, 2009, Vol.92(2), pp. 223-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local dividend clienteles

Becker, Bo; Ivković, Zoran ; Weisbenner, Scott

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2011, Vol.66(2), pp. 655-683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive financial incentives and payout policy : firm responses to the 2003 dividend tax cut

Brown, Jeffrey R; Liang, Nellie ; Weisbenner, Scott

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2007, Vol.62(4), pp. 1935-1965 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighbors matter causal community effects and stock market participation

Brown, Jeffrey R. ; Ivković , Zoran ; Smith, Paul A. ; Weisbenner, Scott;; Brown, Jeffrey R ; Ivković, Zoran ; Smith, Paul A ; Weisbenner, Scott

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2008, Vol.63(3), pp. 1509-1531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local does as local is information content of the geography of individual investors common stock investments

Ivković, Zoran; Weisbenner, Scott

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2005, Vol.60(1), pp. 267-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital gains tax rules, tax-loss trading, and turn-of-the-year returns

Poterba, James M; Weisbenner, Scott J

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2001, Vol.56(1), pp. 353-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portfolio concentration and the performance of individual investors

Ivković, Zoran; Sialm, Clemens ; Weisbenner, Scott

Journal of financial and quantitative analysis : JFQA, 2008, Vol.43(3), pp. 613-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weisbenner, Scott
 2. Weisbenner, S
 3. Ivkovic, Z
 4. Ivković, Zoran
 5. Ivkovic, Zoran

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...