skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Watanabe, Hideyuki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High density NV sensing surface created via He^(+) ion implantation of (12)^C diamond

Kleinsasser, Ed ; Stanfield, Matthew ; Zhu, Zhouyang ; Wen-Di, Li ; Acosta, Victor ; Watanabe, Hideyuki ; Itoh, Kohei ; Fu, Kai-Mei; Fu, Kai-Mei (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 4, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4949357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulator-metal transition of intrinsic diamond

Dongchan Shin ; Watanabe, Hideyuki ; Nebel, Christoph E.

Journal of the American Chemical Society, August 17, 2005, Vol.127(32), p.11236(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrogen-vacancy centers created by N\(^+\) ion implantation through screening SiO\(_2\) layers on diamond

Ito, Kazuki ; Saito, Hiroshi ; Watanabe, Hideyuki ; Itoh, Kohei ; Abe, Eisuke; Abe, Eisuke (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 18, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4984060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diamond 14 MeV neutron energy spectrometer with high energy resolution

Shimaoka, Takehiro ; Kaneko, Junichi H ; Tsubota, Masakatsu ; Shimmyo, Hiroaki ; Ochiai, Kentaro ; Chayahara, Akiyoshi ; Umezawa, Hitoshi ; Shikata, Shin-Ichi ; Watanabe, Hideyuki ; Isobe, Mitsutaka ; Osakabe, Masaki

Review of Scientific Instruments, 15 February 2016, Vol.87(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.4940929

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadband, large-area microwave antenna for optically-detected magnetic resonance of nitrogen-vacancy centers in diamond

Sasaki, Kento ; Monnai, Yasuaki ; Saijo, Soya ; Fujita, Ryushiro ; Watanabe, Hideyuki ; Ishi-Hayase, Junko ; Itoh, Kohei ; Abe, Eisuke; Abe, Eisuke (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 16, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4952418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantized electronic properties of diamond

Nebel, Christoph E. ; Ninajun Yang ; Uetsuka, Hiroshi ; Yamada, Takatoshi ; Watanabe, Hideyuki

Journal of Applied Physics, Jan 1, 2008, Vol.103(1), p.013712-1-013712-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of dynamical decoupling sequences with finite-width pulses on quantum sensing for AC magnetometry

Ishikawa, Toyofumi ; Yoshizwa, Akio ; Mawatari, Yasunori ; Kashiwaya, Satoshi ; Watanabe, Hideyuki; Watanabe, Hideyuki (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 3, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevApplied.10.054059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demonstration of vector magnetic field sensing by simultaneous control of nitrogen-vacancy centers in diamond using multi-frequency microwave pulses

Yahata, Ken ; Matsuzaki, Yuichiro ; Saito, Shiro ; Watanabe, Hideyuki ; Ishi-Hayase, Junko; Ishi-Hayase, Junko (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 8, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.5079925

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic field sensitivity and decoherence spectroscopy of an ensemble of narrow-linewidth nitrogen-vacancy centers close to a diamond surface

Sasaki, Kento ; Kleinsasser, Ed ; Zhu, Zhouyang ; Wen-Di, Li ; Watanabe, Hideyuki ; Fu, Kai-Mei ; Itoh, Kohei ; Abe, Eisuke; Abe, Eisuke (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 1, 2016

DOI: 10.1063/1.4983350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AC Magnetic Field Sensing Using Continuous-Wave Optically Detected Magnetic Resonance of Nitrogen Vacancy Centers in Diamond

Saijo, Soya ; Matsuzaki, Yuichiro ; Saito, Shiro ; Hanano, Ikuya ; Watanabe, Hideyuki ; Mizuochi, Norikazu ; Ishi-Hayase, Junko; Ishi-Hayase, Junko (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 17, 2018

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isotope engineering of silicon and diamond for quantum computing and sensing applications

Itoh, Kohei ; Watanabe, Hideyuki; Watanabe, Hideyuki (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 15, 2014

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coherent control of solid state nuclear spin nano-ensembles

Unden, Thomas ; Tomek, Nikolas ; Weggler, Timo ; Frank, Florian ; London, Paz ; Zopes, Jonathan ; Degen, Christian ; Raatz, Nicole ; Meijer, Jan ; Watanabe, Hideyuki ; Itoh, Kohei ; Plenio, Martin ; Naydenov, Boris ; Jelezko, Fedor; Jelezko, Fedor (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 8, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/s41534-018-0089-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absolute magnetometry based on quantum beats in diamond nitrogen-vacancy centers

Fang, Kejie ; Acosta, Victor ; Santori, Charles ; Huang, Zhihong ; Itoh, Kohei ; Watanabe, Hideyuki ; Shikata, Shinichi ; Beausoleil, Raymond; Beausoleil, Raymond (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 6, 2012

DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.130802

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of the phase shift of an alternating-current magnetic field by quantum sensing with multiple-pulse decoupling sequences

Ishikawa, Toyofumi ; Yoshizawa, Akio ; Mawatari, Yasunori ; Kashiwaya, Satoshi ; Watanabe, Hideyuki; Watanabe, Hideyuki (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 11, 2018

DOI: 10.1063/1.5096610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bandwidth analysis of AC magnetic field sensing based on electronic spin double resonance of nitrogen-vacancy centers in diamond

Yamaguchi, Tatsuma ; Matsuzaki, Yuichiro ; Saito, Shiro ; Watanabe, Hideyuki ; Mizuochi, Norikazu ; Ishi-Hayase, Junko; Ishi-Hayase, Junko (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 31, 2019 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.7567/1347-4065/ab3d03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Watanabe, Hideyuki
 2. Watanabe, H.
 3. Itoh, Kohei
 4. Itoh, Kohei M.
 5. Ishi-Hayase, Junko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...