skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Warburton, Bob xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOPL to vote on new millage: polls to decide: increase hours or close branches?(public)(New Orleans Public Library)

Warburton, Bob

Library Journal, April 15, 2015, Vol.140(7), p.10(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KY appeals court: library taxes legal: two districts reverse verdicts, set precedence for state.(ljnews)(Kentucky)(Kenton County Public Library and Campbell County Public Library )

Warburton, Bob

Library Journal, April 15, 2015, Vol.140(7), p.10(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ILL on Hold in Northern New Jersey.(Public)

Warburton, Bob

Library Journal, March 15, 2018, Vol.143(5), p.12(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delivering the library: today's outreach fleets offer lean, deft solutions to libraries' most pressing needs, including digital literacy and access.(OUTREACH)

Warburton, Bob

Library Journal, Sept 15, 2013, Vol.138(15), p.22(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Warburton, Bob
  2. Warburton, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...