skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang Yang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Aligned carbon nanotubes : physics, concepts, fabrication and devices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligned carbon nanotubes : physics, concepts, fabrication and devices

Ren Zhifeng; Lan Yucheng author; Wang Yang author

Heidelberg ; New York : Springer Verlag, [2013] - (621.3815 REN 2013) - ISBN9783642304897;ISBN3642304893

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular analysis of HLA-DR beta and DQ beta polymorphism in Chinese with rheumatoid arthritis.

Molkentin, J ; Gregersen, P K ; Lin, X ; Zhu, N ; Wang, Y ; Wang, Y ; Chen, S ; Chen, S ; Baxter-Lowe, L A ; Silver, J

Annals of the Rheumatic Diseases, 1 August 1993, Vol.52(8), p.610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4967 ; E-ISSN: 1468-2060 ; DOI: 10.1136/ard.52.8.610 ; PMID: 8215626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Molecular and expression characterization of three gonadotropin subunits common ?, FSH? and LH? in groupers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular and expression characterization of three gonadotropin subunits common ?, FSH? and LH? in groupers

LI, C ; Zhou, L ; Wang, Y ; Hong, Y ; Gui, J

Molecular and Cellular Endocrinology, 04/15/2005, Vol.233(1-2), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03037207 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mce.2005.01.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic evidence for gonochoristic reproduction in gynogenetic silver crucian carp (Carassius auratus gibelio bloch) as revealed by RAPD assays

Zhou, L ; Wang, Y ; Gui, J F

Journal of molecular evolution, November 2000, Vol.51(5), pp.498-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2844 ; PMID: 11080373 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang Yang
  2. Wang, Yang
  3. Wang, Y
  4. Zhou, Li
  5. Zhou, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...