skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 523  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang Jian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于蓝牙通信的平板外挂式超高频电子标签读写器
Tablet external ultra-high frequency electronic tag reader-writer based on blue-tooth communication

Wang Jian ; Peng Bo ; Xu Jialong ; Jiang Wendong ; Gu Shanqiang ; Wang Haitao ; Feng Wanxing ; Zhao Chun ; Liu Yan ; Zhou Xiaoyu ; Ren Guangzhen ; Jiang Haibo ; LI Yanglin ; Guo Zhifeng ; Zhang Yu ; Ge Huangxu ; Zhang Yong ; Zhu Dan ; Zhang Xin ; Zeng Dong ; Zhang Xuan ; Ji Xiang ; Fu Shijie ; LI Jian ; Yan Biwu ; Zhou Zandong ; LI Tao ; Cheng Yuan

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于颜色直方图和凸包的显著性检测方法
Color histogram and convex hull-based saliency detection method

Chen Bingcai ; Zhou Chao ; Ding Nan ; Zhao Nan ; Yu Chao ; GAO Zhenguo ; Lu Zhimao ; Yao Nianmin ; Wang Jian

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency identification device and radio frequency identification system

Tang Jian ; Deng Xiaoyou ; Wang Jian ; Wang Zhanbo ; Huang Baohua ; Xu Yuansen

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cargo positioning method and system based on adaptive adjustment antenna power

Wang Jian ; Liu Ye ; Zhong Zhiming ; Sui Meiling ; Ji Xiaoyong ; He Zhaoyou ; Xu Zhao ; Zhu Hui

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

确定瞳孔位置的方法和装置
Method and apparatus for determining position of pupil

Liu Wei ; Ren Dongchun ; Wang Jian ; NIE Fengmei ; Yang Meng

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

图像处理方法、装置、存储介质及电子设备
Image processing method, device, storage medium and electronic equipment

Wang Jian ; Zou Kui ; Tan Xiao ; Lan He

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FEATURE DESIGN FOR CHARACTER RECOGNITION

Zou Yu ; Chang Ming ; Han Shi ; Zhang Dongmei ; Wang Jian

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chip contact tin soldering and hot melt adhesive pasting automation device of intelligent double-interface card

Wang Junfeng ; Zhang Yaohua ; Wang Jian

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

칩 카드용 통신 수단 및 칩 카드 수용 부재를 구비하는 장치
DEVICE HAVING COMMUNICATIONS MEANS AND A RECEPTACLE FOR A CHIP CARD

Wang Jian

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for realizing gait recognition by virtue of fusion of depth information and gray-scale information

He Ying ; Wang Jian ; Zhong Xuexia ; Mei Lin ; Wu Yixuan ; Shang Yanfeng ; Wang Wenfei ; Gong Siliang ; Gong Hao

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

图像处理方法及相关产品
Image processing method and related products

Zhou Haitao ; Wang Jian ; Guo Ziqing

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于Kinect深度信息的动态手势识别方法
Dynamic gesture recognition method based on Kinect depth information

Rong Zhou ; Wang Jian

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining online and offline recognizers in a handwriting recognition system

Chen Xinjian ; Zhang Dongmei ; Zou Yu ; Chang Ming ; Han Shi ; Wang Jian

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

新型的移动式旋转扫码平台
Novel movable rotary code scanning platform

Wen Donghui ; Jin Mingsheng ; Cai Donghai ; Wang Yangyu ; Zhou Yanjun ; Wang Jian ; Zhou Jiangfeng ; Cheng Jinqiang

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preprocessing for information pattern analysis

Wang Jian ; Chen Liyong ; Dang Yingnong

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sugarcane segmentation and recognition method based on computer vision

Wang Jian

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for detecting point target in infrared image sequence

LI Shenyang ; LI Chi ; Hao Shengyong ; Wang Jian

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded anti -fake RFID label

He Zhixue ; Jiang Jianjun ; Wang Jian

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于迭代图割和自适应聚类的显著性检测方法
Obviousness detection method based on grabcut and adaptive cluster clustering

Chen Bingcai ; Zhou Chao ; Yao Nianmin ; GAO Zhenguo ; Wang Jian ; Yu Chao ; Lu Zhimao ; Tan Guozhen

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical set determination for HMM based east asian character recognition

Han Shi ; Zou Yu ; Chang Ming ; Liu Peng ; Wu Yi-Jian ; MA Lei ; Soong Frank ; Zhang Dongmei ; Wang Jian

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 523  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (21)
 2. 2005đến2007  (89)
 3. 2008đến2010  (102)
 4. 2011đến2014  (98)
 5. Sau 2014  (213)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (521)
 2. Chinese  (284)
 3. German  (5)
 4. Korean  (5)
 5. French  (3)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang Jian
 2. Dang Yingnong
 3. Wang Qiang
 4. Chen Liyong
 5. Lin Zhouchen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...