skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, X. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleation behavior of [omega].sub.o phase in TiAl alloys at different elevated temperatures.(Metals)

Wang, Xuyang ; Yang, Jieren ; Song, Lin ; Wu, Yulun ; Zhang, Keren ; Hu, Rui ; Fu, Hengzhi

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(7), p.5287(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1722-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of core-shell network structural titanium-nitrogen alloys with different nitrogen contents.(Metals)

Zhang, Y. S. ; Zhang, W. ; Wang, X. ; Huo, W. T.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), p.7824(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1015-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication and characterization of bulk nanoporous Cu with hierarchical pore structure.(Metals)

Kong, Qingquan ; Feng, Wei ; Zhu, Xiaodong ; Sun, Chenghua ; Ma, Juan ; Wang, Xiaolian

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12445(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1356-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth behavior of [gamma]' phase in a powder metallurgy nickel-based superalloy under interrupted cooling process.(Metals)

Fan, X. ; Zhang, A. ; Guo, Z. ; Wang, X. ; Yang, J. ; Zou, J.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(3), p.2680(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3002-0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites

Shao, Jiaxing ; Li, Weiguo ; Wang, Ruzhuan ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Deng, Yong ; Zhang, Xianhe ; Li, Ying ; Wang, Xiaorong

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(8), pp.6065-6079 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1980-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling of mass flow behavior of hot rolled low alloy steel based on combined Johnson-Cook and Zerilli-Armstrong model.(Original Paper)

Wang, X. ; Chandrashekhara, K. ; Rummel, S. A. ; Lekakh, S. ; Van Aken, D. C. ; O'Malley, R. J.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(5), p.2800(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0570-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of scandium addition on the in vitro degradation behavior of biodegradable Mg–1.5Zn–0.6Zr alloy

Li, Tao ; He, Yong ; Wu, Jianhua ; Zhou, Jixue ; Tang, Shouqiu ; Yang, Yuansheng ; Wang, Xitao

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14075-14086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2626-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly efficient adsorption of heavy metals from wastewaters by graphene oxide-ordered mesoporous silica materials

Wang, Xuemei ; Pei, Yifei ; Lu, Muxin ; Lu, Xiaoquan ; Du, Xinzhen

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(5), pp.2113-2121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8773-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of mean grain size of interstitial-free steel based on laser ultrasonic

Zhang, Yanjie ; Wang, Xiaochen ; Yang, Quan ; Dong, Feng ; Du, Xiaozhong ; Yin, Anmin

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(11), pp.8510-8522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2038-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on hot compressive deformation behaviors and corresponding industrial extrusion of as-homogenized Al–7.82Zn–1.96Mg–2.35Cu–0.11Zr alloy

Wang, Weiyi ; Pan, Qinglin ; Sun, Yuanwei ; Wang, Xiangdong ; Li, Ande ; Song, Wenbo

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(16), pp.11728-11748 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2388-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of VAR process parameters on white spot formation in INCONEL 1 718

Wang, X. ; Barratt, M. ; Ward, R. ; Jacobs, M.

Journal of Materials Science, 2004, Vol.39(24), pp.7169-7174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/B:JMSC.0000048728.85832.44

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localized superplastic deformation of nanocrystalline 3Y-TZP ceramics under cyclic tensile fatigue at ambient temperature

Yan, D. ; Zheng, Y. ; Gao, L ; Zhu, C. ; Wang, X. ; Bai, C. ; Xu, L ; Li, M.

Journal of Materials Science, 1998, Vol.33(10), pp.2719-2723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1004390227100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of interlayer metals on the strength of alumina ceramic and 1Cr18Ni9Ti stainless steel bonding

Hao, Hongqi ; Wang, Yonglan ; Jin, Zhihao ; Wang, Xiaotian

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(16), pp.4107-4111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00360716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and fabrication of Fe–Si–Al soft magnetic composites by controlling orientation of particles in a magnetic field: anisotropy of structures, electrical and magnetic properties

Peng, Xiaoling ; Zhang, Ao ; Li, Jing ; Yu, Shiyan ; Chang, Jiasong ; Ge, Minghui ; Yang, Yanting ; Xu, Jingcai ; Hong, Bo ; Jin, Dingfeng ; Jin, Hongxiao ; Wang, Xinqing ; Ge, Hongliang ; Fang, Jianfei

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(11), pp.8719-8726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03470-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microhardness, microstructure and tensile behavior of an AZ31 magnesium alloy processed by high-pressure torsion

Xu, Jie ; Wang, Xinwei ; Shirooyeh, Mahmood ; Xing, Guangnan ; Shan, Debin ; Guo, Bin ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(22), pp.7424-7436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9300-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of alloying elements on crystallization kinetics of Ti–Zr–Be bulk metallic glass

Gong, Pan ; Wang, Xin ; Yao, Kefu

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(11), pp.5321-5329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-016-9835-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dry sliding wear of an AZ31 magnesium alloy processed by equal-channel angular pressing

Xu, Jie ; Wang, Xinwei ; Zhu, Xiaocheng ; Shirooyeh, Mahmood ; Wongsa-Ngam, Jittraporn ; Shan, Debin ; Guo, Bin ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, June 1, 2013, Vol.48(11), p.4117(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7224-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The preparation of carbon-encapsulated Fe/Co nanoparticles and their novel applications as bifunctional catalysts to promote the redox reaction for p-nitrophenol

Xue, Jun ; Xiang, Houkui ; Wang, Kaipeng ; Zhang, Xiaorong ; Wang, Shengjun ; Wang, Xuehua ; Cao, Hong

Journal of Materials Science, Feb 15, 2012, Vol.47(4), p.1737(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of compatibility between europium complexes and styrene monomer on preparation of europium-encapsulated microspheres by dispersion polymerization

Wang, Lijuan ; Wang, Xin ; Wang, Tongxin ; Hu, Zhijia ; Zou, Gang ; Zhang, Qijin

Journal of Materials Science, March 15, 2012, Vol.47(6), p.2600(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of brazing temperature on microstructure and mechanical properties of [Si.sup.3][N.sup.4]/[Si.sup.3][N.sup.4] joints brazed with Ag-Cu-Ti + Mo composite filler

He, Y.M. ; Zhang, J. ; Wang, X. ; Sun, Y.

Journal of Materials Science, April 15, 2011, Vol.46(8), p.2796(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (56)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (5)
 2. 1997đến2004  (3)
 3. 2005đến2010  (4)
 4. 2011đến2014  (13)
 5. Sau 2014  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (59)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...