skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 470  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Fei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short-time effect of heavy metals upon microbial community activity

Wang, Fei ; Yao, Jun ; Si, Yang ; Chen, Huilun ; Russel, Mohammad ; Chen, Ke ; Qian, Yiguang ; Zaray, Gyula ; Bramanti, Emilia

Journal of Hazardous Materials, 2010, Vol.173(1), pp.510-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.08.114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and seasonal characteristics of dissolved heavy metals in the east and west Guangdong coastal waters, South China

Zhang, Ling ; Shi, Zhen ; Zhang, Jingping ; Jiang, Zhijian ; Wang, Fei ; Huang, Xiaoping

Marine Pollution Bulletin, 15 June 2015, Vol.95(1), pp.419-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.03.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An innovative expression model of human health risk based on the quantitative analysis of soil metals sources contribution in different spatial scales

Zhang, Yimei ; Li, Shuai ; Wang, Fei ; Chen, Zhuang ; Chen, Jie ; Wang, Liqun

Chemosphere, September 2018, Vol.207, pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.04.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective removals of heavy metals (Pb2+, Cu2+, and Cd2+) from wastewater by gelation with alginate for effective metal recovery

Wang, Fei ; Lu, Xingwen ; Li, Xiao-Yan

Journal of Hazardous Materials, 5 May 2016, Vol.308, pp.75-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and bioaccumulation of heavy metals in marine organisms in east and west Guangdong coastal regions, South China

Zhang, Ling ; Shi, Zhen ; Jiang, Zhijian ; Zhang, Jingping ; Wang, Fei ; Huang, Xiaoping

Marine Pollution Bulletin, 30 December 2015, Vol.101(2), pp.930-937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.10.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of humic acid and heavy metals on the sorption of polar and apolar organic pollutants onto biochars

Wang, Fei ; Sun, Hongwen ; Ren, Xinhao ; Liu, Yarui ; Zhu, Hongkai ; Zhang, Peng ; Ren, Chao

Environmental Pollution, December 2017, Vol.231, pp.229-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2017.08.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined effects of antimony and sodium diethyldithiocarbamate on soil microbial activity and speciation change of heavy metals. Implications for contaminated lands hazardous material pollution in nonferrous metal mining areas

Zhu, Xiaozhe ; Yao, Jun ; Wang, Fei ; Yuan, Zhimin ; Liu, Jianli ; Jordan, Gyozo ; Knudsen, Tatjana Šolević ; Avdalović, Jelena

Journal of Hazardous Materials, 5 May 2018, Vol.349, pp.160-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.01.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binding of four heavy metals to hemicelluloses from rice bran

Hu, Guohua ; Huang, Shaohua ; Chen, Hao ; Wang, Fei

Food Research International, 2010, Vol.43(1), pp.203-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9969 ; DOI: 10.1016/j.foodres.2009.09.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution distribution and health risk assessment of heavy metals in indoor dust in Anhui rural, China.(Report)

Lin, Yuesheng ; Fang, Fengman ; Wang, Fei ; Xu, Minglu

Environmental Monitoring and Assessment, 2015, Vol.187(9), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination and health risks from heavy metals in cultivated soil in Zhangjiakou City of Hebei Province, China.(Report)

Liang, Qian ; Xue, Zhan-Jun ; Wang, Fei ; Sun, Zhi-Mei ; Yang, Zhi-Xin ; Liu, Shu-Qing

Environmental Monitoring and Assessment, 2015, Vol.187(12), p.1(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN SITU PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY INVESTIGATION OF INTERFACE COUPLING BETWEEN METALS AND MoO3 THIN FILMS

Wang, Fei ; Hu, Fang ; Zhang, Xue-Ao ; Xu, Hui

Surface Review and Letters, June 2017, Vol.24(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-625X ; E-ISSN: 1793-6667 ; DOI: 10.1142/S0218625X17500421

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of sediment-bound dichlorodiphenyltrichloroethane and heavy metals in benthic polychaete, Nereis succinea from a typical mariculture zone in South China

Li, Huizhen ; Wang, Fei ; You, Jing

Marine Pollution Bulletin, 30 November 2017, Vol.124(2), pp.1040-1047 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.11.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic heavy metals in sediments, seawater, and molluscs in the eastern and western coastal waters of Guangdong Province, South China

Zhang, Ling ; Shi, Zhen ; Zhang, Jingping ; Jiang, Zhijian ; Wang, Fei ; Huang, Xiaoping

Environmental Monitoring and Assessment, 2016, Vol.188(5), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5314-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfer characteristic and source identification of soil heavy metals from water-level-fluctuating zone along Xiangxi River, three-Gorges Reservoir area

Xu, Tao ; Wang, Fei ; Guo, Qiang ; Nie, Xiao-Qian ; Huang, Ying-Ping ; Chen, Jun

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, April 2014, Vol.35(4), pp.1502-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24946610 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Characteristics and Environmental Risk of Heavy Metals in Typical Gold Mining Area of Shandong Province

Wang, Fei ; Wu, Quan-Yuan ; Lü, Jian-Shu ; Dong, Yu-Long ; Cao, Wen-Tao ; Kang, Ri-Fei ; Cao, Jian-Fei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 08 August 2016, Vol.37(8), pp.3144-3150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 29964744 Version:1 ; DOI: 10.13277/j.hjkx.2016.08.041

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution distribution and health risk assessment of heavy metals in indoor dust in Anhui rural, China

Lin, Yuesheng ; Fang, Fengman ; Wang, Fei ; Xu, Minglu

Environmental Monitoring and Assessment, 2015, Vol.187(9), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-015-4763-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination and health risks from heavy metals in cultivated soil in Zhangjiakou City of Hebei Province, China

Liang, Qian ; Xue, Zhan-Jun ; Wang, Fei ; Sun, Zhi-Mei ; Yang, Zhi-Xin ; Liu, Shu-Qing

Environmental Monitoring and Assessment, 2015, Vol.187(12), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-015-4955-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of hydrolysis on combustion characteristics of sewage sludge and leaching behavior of heavy metals

Ali, Mujahid ; Huang, Qunxing ; Lin, Bingcheng ; Hu, Binhang ; Wang, Fei ; Chi, Yong

Environmental Technology, 18 October 2018, Vol.39(20), p.2632-2640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3330 ; E-ISSN: 1479-487X ; DOI: 10.1080/09593330.2017.1363296

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Analysis, Spatial Distribution and Pollution Assessment of Heavy Metals in Sewage Irrigation Area Farmland Soils of Longkou City

Li, Chun-Fang ; Wang, Fei ; Cao, Wen-Tao ; Pan, Jian ; Lü, Jian-Shu ; Wu, Quan-Yuan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 08 March 2017, Vol.38(3), pp.1018-1027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 29965572 Version:1 ; DOI: 10.13227/j.hjkx.201607201

Toàn văn không sẵn có

20
X820.4Vertical Distribution of Heavy Metals in Sediments of Qinhe River and Its Risk Assessment: X820.4Vertical Distribution of Heavy Metals in Sediments of Qinhe River and Its Risk Assessment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X820.4Vertical Distribution of Heavy Metals in Sediments of Qinhe River and Its Risk Assessment: X820.4Vertical Distribution of Heavy Metals in Sediments of Qinhe River and Its Risk Assessment

Fu, Peng ; Wang, Fei ; MA, Xiuping ; Wang, Lan

Chinese Journal of Appplied Environmental Biology, 04/20/2013, Vol.19(2), pp.305-312

ISSN: 1006-687X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1145.2013.00305

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 470  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (441)
 2. Toàn văn trực tuyến (410)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2006  (10)
 3. 2007đến2010  (47)
 4. 2011đến2015  (190)
 5. Sau 2015  (218)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Engineering  (141)
 2. Heavy Metals  (57)
 3. Copper  (44)
 4. Metals  (44)
 5. Adsorption  (40)
 6. Chemistry  (40)
 7. China  (35)
 8. Soil  (35)
 9. Lead  (34)
 10. Cadmium  (33)
 11. Soil Pollutants  (31)
 12. Zinc  (30)
 13. Environmental Sciences  (26)
 14. Kinetics  (26)
 15. Physics  (26)
 16. Crystal Structure  (24)
 17. Chromium  (22)
 18. Toxicity  (22)
 19. Microcalorimetry  (15)
 20. Heavy Metal  (13)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (457)
 2. Chinese  (15)
 3. French  (3)
 4. Portuguese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Fei
 2. Wang, F
 3. Wang,Fei
 4. Yao, Jun
 5. Fei Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...