skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Tác giả/ người sáng tác: Walker, Simon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacity cuts to boost lead and zinc?(LEAD & ZINC)(Statistical data)

Walker, Simon

E&MJ - Engineering & Mining Journal, 2017, Vol.218(2), p.52(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bauxite and alumina: growth maintained.(BAUXITE AND ALUMINA)(Statistical data)

Walker, Simon

E&MJ - Engineering & Mining Journal, 2015, Vol.216(3), p.42(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulling back across the board.(PROJECT SURVEY 2015)(Statistical data)(Cover story)

Walker, Simon

E&MJ - Engineering & Mining Journal, 2015, Vol.216(1), p.28(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

World copper: new projects arrive as prices slide.(COPPER)(Statistical data)

Walker, Simon

E&MJ - Engineering & Mining Journal, 2013, Vol.214(9), p.52(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Walker, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...