skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Tác giả/ người sáng tác: Vogelsberger, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stellar mass assembly of galaxies in the Illustris simulation: growth by mergers and the spatial distribution of accreted stars

Rodriguez-Gomez, Vicente ; Pillepich, Annalisa ; Sales, Laura ; Vogelsberger, Mark ; Zhu, Qirong ; Wellons, Sarah ; Nelson, Dylan ; Torrey, Paul ; Springel, Volker ; Chung-Pei, Ma ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping substructure in the HST Frontier Fields cluster lenses and in cosmological simulations

Natarajan, Priyamvada ; Chadayammuri, Urmila ; Jauzac, Mathilde ; Richard, Johan ; Ebeling, Harald ; Jiang, Fangzhou ; van Den Bosch, Frank ; Jullo, Eric ; Pillepich, Annalisa ; Popa, Cristina ; Marinacci, Federico ; Hernquist, Lars ; Meneghetti, Massimo ; Vogelsberger, Mark; Vogelsberger, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw3385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recoiling black holes: prospects for detection and implications of spin alignment

Blecha, Laura ; Sijacki, Debora ; Kelley, Luke ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Nelson, Dylan ; Springel, Volker ; Snyder, Gregory ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv2646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock finding on a moving-mesh: II. Hydrodynamic shocks in the Illustris universe

Schaal, Kevin ; Springel, Volker ; Pakmor, Rüdiger ; Pfrommer, Christoph ; Nelson, Dylan ; Vogelsberger, Mark ; Pillepich, Annalisa ; Sijacki, Debora ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating Galaxy Formation with the IllustrisTNG Model

Pillepich, Annalisa ; Springel, Volker ; Nelson, Dylan ; Naiman, Jill ; Pakmor, Ruediger ; Hernquist, Lars ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Weinberger, Rainer ; Marinacci, Federico; Marinacci, Federico (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 31, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stx2656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dust Formation in Milky Way-like Galaxies

Mckinnon, Ryan ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark; Vogelsberger, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas rich and gas poor structures through the stream velocity effect

Popa, Cristina ; Naoz, Smadar ; Marinacci, Federico ; Vogelsberger, Mark; Vogelsberger, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 21, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot Gaseous Coronae around Spiral Galaxies: Probing the Illustris Simulation

Bogdan, Akos ; Vogelsberger, Mark ; Kraft, Ralph P. ; Hernquist, Lars ; Gilfanov, Marat ; Torrey, Paul ; Churazov, Eugene ; Genel, Shy ; Forman, William R. ; Murray, Stephen S. ; Vikhlinin, Alexey ; Jones, Christine ; Boehringer, Hans

Arxiv ID: 1503.01107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The colors of satellite galaxies in the Illustris Simulation

Sales, Laura V. ; Vogelsberger, Mark ; Genel, Shy ; Torrey, Paul ; Nelson, Dylan ; Rodriguez-Gomez, Vicente ; Wang, Wenting ; Pillepich, Annalisa ; Sijacki, Debora ; Springel, Volker ; Hernquist, Lars

Arxiv ID: 1410.7400

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Patchy Reionization on Satellite Galaxies of the Milky Way

Lunnan, Ragnhild ; Vogelsberger, Mark ; Frebel, Anna ; Hernquist, Lars ; Lidz, Adam ; Boylan-Kolchin, Michael

Astrophys.J. 746:109-118 (2012) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1105.2293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subhaloes in Self-Interacting Galactic Dark Matter Haloes

Vogelsberger, Mark ; Zavala, Jesus ; Loeb, Abraham

Arxiv ID: 1201.5892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Varying Cosmological Parameters on Halo Substructure

Dooley, Gregory A. ; Griffen, Brendan F. ; Zukin, Phillip ; Ji, Alexander P. ; Vogelsberger, Mark ; Hernquist, Lars E. ; Frebel, Anna

Arxiv ID: 1403.6828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating galactic dust grain evolution on a moving mesh

Mckinnon, Ryan ; Vogelsberger, Mark ; Torrey, Paul ; Marinacci, Federico ; Kannan, Rahul

Arxiv ID: 1805.04521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct detection of self-interacting dark matter

Vogelsberger, Mark ; Zavala, Jesus

Arxiv ID: 1211.1377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced tidal stripping of satellites in the galactic halo from dark matter self-interactions

Dooley, Gregory A. ; Peter, Annika H. G. ; Vogelsberger, Mark ; Zavala, Jesús ; Frebel, Anna

MNRAS, 461, 710-727 (2016) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1603.08919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stellar orbit evolution in close circumstellar disc encounters

Muñoz, Diego J. ; Kratter, Kaitlin M. ; Vogelsberger, Mark ; Hernquist, Lars ; Springel, Volker

Arxiv ID: 1410.4561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark Matter Caustics

White, Simon D. M. ; Vogelsberger, Mark

Arxiv ID: 0809.0497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Illustris simulation: the evolving population of black holes across cosmic time

Sijacki, Debora ; Vogelsberger, Mark ; Springel, Volker ; Torrey, Paul ; Snyder, Greg ; Nelson, Dylan ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv1340

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vogelsberger, Mark
 2. Vogelsberger, M
 3. Hernquist, Lars
 4. Hernquist, L.
 5. Torrey, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...