skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vishvaksenan, K.S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a turbo-coded downlink IDMA system using transmitter pre-processing

Rajmohan, R ; Vishvaksenan, K.S ; Mira, M ; Subramanian, Sudharssun

Computers and Electrical Engineering, July 2016, Vol.53, pp.385-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7906 ; E-ISSN: 1879-0755 ; DOI: 10.1016/j.compeleceng.2015.11.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of turbo coded triply-Polarized MIMO–CDMA system for downlink communication

Karthipan, R ; Vishvaksenan, K.S ; Kalidoss, R ; Krishan, Anjana

Computers and Electrical Engineering, November 2016, Vol.56, pp.182-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7906 ; E-ISSN: 1879-0755 ; DOI: 10.1016/j.compeleceng.2016.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitigating Co-channel interference using transmitter pre-processing for double space-time transmit diversity aided IDMA system

Kalaiarasan, R ; Vishvaksenan, K.S

Computers and Electrical Engineering, May 2017, Vol.60, pp.140-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7906 ; E-ISSN: 1879-0755 ; DOI: 10.1016/j.compeleceng.2017.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Monitoring System Using Cognitive Internet of Things

Lakshmi Dhevi, B. ; Vishvaksenan, K. ; Senthamil Selvan, K. ; Rajalakshmi, A.

Journal of Medical Systems, 2018, Vol.42(11), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-5598 ; E-ISSN: 1573-689X ; DOI: 10.1007/s10916-018-1095-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of Multi-User Transmitter Pre-Processing Assisted Multi-Cell IDMA System for Downlink Transmission

Partibane, B ; Nagarajan, V ; Vishvaksenan, K. S ; Kalidoss, R

Fluctuation and Noise Letters, September 2015, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-4775 ; E-ISSN: 1793-6780 ; DOI: 10.1142/S0219477515500303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...