skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vilar, Polona xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology and media preferences: results from some user studies in Albanian public libraries.(Media literacy)(Report)

Basha, Athina ; Vilar, Polona ; Stricevic, Ivanka

Perspectives of Innovations, Economics and Business, 2014, Vol.14(3), p.143(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0519 ; DOI: 10.15208/pieb.2014.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central Humanist Library at Faculty of Arts, University of Ljubljana

Vilar, Polona ; Južnič, Primož

Information and Learning Science, 09 January 2017, Vol.118(1/2), pp.90-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2398-5348 ; E-ISSN: 2398-5356 ; DOI: 10.1108/ILS-04-2016-0026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information searching behaviour of young Slovenian researchers

Polona Vilar ; Maja Žumer

Program: electronic library and information systems, 2011, Vol.45(3), p.279-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331111151593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals II: perceptions of the users

Polona Vilar ; Maja Žumer

Journal of Documentation, 2008, Vol.64(6), p.816-841 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220410810912415

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives, Quo Vadis et Cum Quibus?: Archivists’ self-perceptions and perceptions of users of contemporary archives

Vilar, Polona ; Šauperl, Alenka

International Journal of Information Management, October 2015, Vol.35(5), pp.551-560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2015.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are we effective? How would we know?; Approaches to the evaluation of library services in Lithuania, Slovenia and the United Kingdom

David Bawden ; Ramune Petuchovaite ; Polona Vilar

New Library World, 2005, Vol.106(9/10), p.454-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074800510623137

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are we effective? How would we know?

Bawden, David ; Petuchovaite, Ramune ; Vilar, Polona

New Library World, 01 September 2005, Vol.106(9/10), pp.454-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074800510623137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals

Polona Vilar ; Maja Žumer

Journal of Documentation, 2005, Vol.61(2), p.203-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220410510585197

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bologna reform at the department of library and information science and book studies, university of Ljubljana

Vilar, Polona ; Umer, Maja

Information Retrieval, Apr 2009, Vol.12(2), pp.102-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13864564 ; DOI: 10.1007/s10791-008-9077-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KAKO UPORABNIKI RAZLICNIH STROK ZAZNAVAJO UPORABNISKO PRIJAZNOST VMESNIKOV SISTEMOV ZA POIZVEDOVANJE1

Vilar, Polona ; Zumer, Maja

Knjiznica, 2008, Vol.52(2/3), pp.71-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00232424

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMACIJSKO VEDENJE: MODELI IN KONCEPTI

Vilar, Polona

Knjiznica, 2005, Vol.49(1/2), pp.77-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00232424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2008  (2)
 3. 2009đến2010  (1)
 4. 2011đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Slovenian  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vilar, Polona
 2. Vilar, P
 3. Zumer, Maja
 4. Polona Vilar
 5. Žumer, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...