skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Dialnet xóa Tác giả/ người sáng tác: Vidal Ruiz, Enrique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-assisted translation using finite-state transducers

Civera Saiz, Jorge ; Cubel Varela, Elsa ; Lagarda Arroyo, Antonio L. ; Casacuberta Nolla, Francisco ; Vidal Ruiz, Enrique ; Vilar Torres, Juan Miguel ; Barrachina Mir, Sergio

Procesamiento del lenguaje natural, 2005, Issue 35, pp.357-363

ISSN: 1135-5948

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...