skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Computer Applications (General) (Ci) xóa Tác giả/ người sáng tác: Vertegaal, Roel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive display: paintings as attentive user interfaces

Holman, David ; Vertegaal, Roel ; Sohn, Changuk ; Cheng, Daniel

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.1127-1130

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.986005

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using mental load for managing interruptions in physiologically attentive user interfaces

Chen, Daniel ; Vertegaal, Roel

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.1513-1516

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.986103

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

eyeLook: using attention to facilitate mobile media consumption

Dickie, Connor ; Vertegaal, Roel ; Sohn, Changuk ; Cheng, Daniel

Proceedings of the 18th annual ACM symposium on user interface software and technology, 23 October 2005, pp.103-106

ISBN: 1595932712 ; ISBN: 9781595932716 ; DOI: 10.1145/1095034.1095050

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing attentive interfaces

Vertegaal, Roel

Proceedings of the 2002 symposium on eye tracking research & applications, 25 March 2002, pp.23-30

ISBN: 1581134673 ; ISBN: 9781581134674 ; DOI: 10.1145/507072.507077

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AuraOrb: social notification appliance

Altosaar, Mark ; Vertegaal, Roel ; Sohn, Changuk ; Cheng, Daniel

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.381-386

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125533

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

OverHear: augmenting attention in remote social gatherings through computer-mediated hearing

Smith, David ; Donald, Matthew ; Chen, Daniel ; Cheng, Daniel ; Sohn, Changuk ; Mamuji, Aadil ; Holman, David ; Vertegaal, Roel

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1801-1804

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057026

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ViewPointer: lightweight calibration-free eye tracking for ubiquitous handsfree deixis

Smith, John ; Vertegaal, Roel ; Sohn, Changuk

Proceedings of the 18th annual ACM symposium on user interface software and technology, 23 October 2005, pp.53-61

ISBN: 1595932712 ; ISBN: 9781595932716 ; DOI: 10.1145/1095034.1095043

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AuraOrb: using social awareness cues in the design of progressive notification appliances

Altosaar, Mark ; Vertegaal, Roel ; Sohn, Changuk ; Cheng, Daniel

Proceedings of the 18th Australia conference on computer-human interaction, 20 November 2006, pp.159-166

ISBN: 1595935452 ; ISBN: 9781595935458 ; DOI: 10.1145/1228175.1228204

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media eyepliances: using eye tracking for remote control focus selection of appliances

Vertegaal, Roel ; Mamuji, Aadil ; Sohn, Changuk ; Cheng, Daniel

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1861-1864

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057041

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

eyeView: focus+context views for large group video conferences

Jenkin, Tracy ; Mcgeachie, Jesse ; Fono, David ; Vertegaal, Roel

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1497-1500

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056950

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECSGlasses and EyePliances: using attention to open sociable windows of interaction

Shell, Jeffrey ; Vertegaal, Roel ; Cheng, Daniel ; Skaburskis, Alexander ; Sohn, Changuk ; Stewart, A ; Aoudeh, Omar ; Dickie, Connor

Proceedings of the 2004 symposium on eye tracking research & applications, 22 March 2004, pp.93-100

ISBN: 1581138253 ; ISBN: 9781581138252 ; DOI: 10.1145/968363.968384

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auramirror: reflections on attention

Skaburskis, Alexander ; Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey

Proceedings of the 2004 symposium on eye tracking research & applications, 22 March 2004, pp.101-108

ISBN: 1581138253 ; ISBN: 9781581138252 ; DOI: 10.1145/968363.968385

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAZE-2: conveying eye contact in group video conferencing using eye-controlled camera direction

Vertegaal, Roel ; Weevers, Ivo ; Sohn, Changuk ; Cheung, Chris

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.521-528

ISBN: 1581136307 ; ISBN: 9781581136302 ; DOI: 10.1145/642611.642702

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EyeWindows: evaluation of eye-controlled zooming windows for focus selection

Fono, David ; Vertegaal, Roel

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.151-160

ISBN: 1581139985 ; ISBN: 9781581139983 ; DOI: 10.1145/1054972.1054994

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye contact sensing glasses for attention-sensitive wearable video blogging

Dickie, Connor ; Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey ; Sohn, Changuk ; Cheng, Daniel ; Aoudeh, Omar

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.769-770

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.985927

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing remote conversations through eye contact with physical awareness proxies

Jabarin, Baha ; Wu, James ; Vertegaal, Roel ; Grigorov, Lenko

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.948-949

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766087

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AuraMirror: artistically visualizing attention

Skaburskis, Alexander ; Shell, Jeffrey ; Vertegaal, Roel ; Dickie, Connor

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.946-947

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766086

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EyePliances: attention-seeking devices that respond to visual attention

Shell, Jeffrey ; Vertegaal, Roel ; Skaburskis, Alexander

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.770-771

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.765981

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do the eyes behold for human-computer interaction?

Vertegaal, Roel

Proceedings of the 2002 symposium on eye tracking research & applications, 25 March 2002, pp.59-60

ISBN: 1581134673 ; ISBN: 9781581134674 ; DOI: 10.1145/507072.507084

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye gaze patterns in conversations: there is more to conversational agents than meets the eyes

Vertegaal, Roel ; Slagter, Robert ; van Der Veer, Gerrit ; Nijholt, Anton

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 2001, pp.301-308

ISBN: 1581133278 ; ISBN: 9781581133271 ; DOI: 10.1145/365024.365119

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2001  (2)
 3. 2002đến2002  (4)
 4. 2003đến2004  (9)
 5. Sau 2004  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vertegaal, Roel
 2. Vertegaal, R.
 3. Sohn, Changuk
 4. Cheng, Daniel
 5. Dickie, Connor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...