skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Vertegaal, Roel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Design of Organic User Interfaces: Shape, Sketching and Hypercontext

Holman, David ; Girouard, Audrey ; Benko, Hrvoje ; Vertegaal, Roel

Interacting with Computers, 2013, Vol. 25(2), pp.133-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iws018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for augmented attention: Towards a framework for attentive user interfaces

Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey S. ; Chen, Daniel ; Mamuji, Aadil

Computers in Human Behavior, July, 2006, Vol.22(4), p.771(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for augmented attention: Towards a framework for attentive user interfaces

Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey S. ; Chen, Daniel ; Mamuji, Aadil

Computers in Human Behavior, 2006, Vol.22(4), pp.771-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2005.12.012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second international workshop on organic user interfaces

Girouard, Audrey ; Vertegaal, Roel ; Poupyrev, Ivan

Proceedings of the fifth international conference on tangible, embedded, and embodied interaction, 22 January 2010, pp.381-384

ISBN: 9781450304788 ; ISBN: 1450304788 ; DOI: 10.1145/1935701.1935791

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive user interfaces: the surveillance and sousveillance of gaze-aware objects

Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey S

Social Science Information, September 2008, Vol.47(3), pp.275-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0539-0184 ; E-ISSN: 1461-7412 ; DOI: 10.1177/0539018408092574

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eek! a mouse! organic user interfaces: tangible, transitive materials and programmable reality

Vertegaal, Roel ; Poupyrev, Ivan

CHI '09 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 04 April 2009, pp.3313-3316

ISBN: 9781605582474 ; ISBN: 1605582476 ; DOI: 10.1145/1520340.1520477

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive user interfaces

Vertegaal, Roel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.31-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic user interfaces: designing computers in any way, shape, or form

Holman, David ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.48-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue: Organic User Interfaces

Girouard, Audrey ; Vertegaal, Roel ; Poupyrev, Ivan

Interacting with Computers, 2013, Vol. 25(2), pp.115-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iws001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with groups of computers

Shell, Jeffrey ; Selker, Ted ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.40-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BitDrones

Gomes, Antonio ; Rubens, Calvin ; Braley, Sean ; Vertegaal, Roel

Interactions, May/Jun 2016, Vol.23(3), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10725520 ; E-ISSN: 15583449

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

BitDrones: Towards Levitating Programmable Matter Using Interactive 3D Quadcopter Displays

Rubens, Calvin ; Braley, Sean ; Gomes, Antonio ; Goc, Daniel ; Zhang, Xujing ; Carrascal, Juan Pablo ; Vertegaal, Roel

Adjunct Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on user interface software & technology, 06 November 2015, pp.57-58

ISBN: 9781450337809 ; ISBN: 1450337805 ; DOI: 10.1145/2815585.2817810

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The (re)usability of everyday computational things: why industrial design will be the new interaction design

Vertegaal, Roel

Interactions, 01 January 2011, Vol.18(1), pp.38-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/1897239.1897251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics on display: tangible graphics on hexagonal bezel-less screens

Rooke, Mike ; Vertegaal, Roel

Proceedings of the fourth international conference on tangible, embedded, and embodied interaction, 24 January 2010, pp.233-236

ISBN: 9781605588414 ; ISBN: 1605588415 ; DOI: 10.1145/1709886.1709932

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Vertegaal, Roel ; Poupyrev, Ivan

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloth displays: interacting with drapable textile screens

Lepinski, Julian ; Vertegaal, Roel

Proceedings of the fifth international conference on tangible, embedded, and embodied interaction, 22 January 2010, pp.285-288

ISBN: 9781450304788 ; ISBN: 1450304788 ; DOI: 10.1145/1935701.1935765

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WhammyPhone: Exploring Tangible Audio Manipulation Using Bend Input on a Flexible Smartphone

Gomes, Antonio ; Priyadarshana, Lahiru ; Carrascal, Juan Pablo ; Vertegaal, Roel

Proceedings of the 29th Annual Symposium on user interface software and technology, 16 October 2016, pp.159-161

ISBN: 9781450345316 ; ISBN: 145034531X ; DOI: 10.1145/2984751.2985742

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

BitDrones: Towards Using 3D Nanocopter Displays as Interactive Self-Levitating Programmable Matter

Gomes, Antonio ; Rubens, Calvin ; Braley, Sean ; Vertegaal, Roel

Proceedings of the 2016 CHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.770-780

ISBN: 9781450333627 ; ISBN: 1450333621 ; DOI: 10.1145/2858036.2858519

Toàn văn không sẵn có

19
Attentive user interfaces: the surveillance and sousveillance of gaze-aware objects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive user interfaces: the surveillance and sousveillance of gaze-aware objects

Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey S.

Social Science Information, 09/2008, Vol.47(3), pp.275-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0539-0184 ; E-ISSN: 1461-7412 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0539018408092574

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexkit: a rapid prototyping platform for flexible displays

Holman, David ; Burstyn, Jesse ; Brotman, Ryan ; Younkin, Audrey ; Vertegaal, Roel

Proceedings of the adjunct publication of the 26th annual ACM symposium on user interface software and technology, 08 October 2013, pp.17-18

ISBN: 9781450324069 ; ISBN: 1450324061 ; DOI: 10.1145/2508468.2514934

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2004  (23)
 3. 2005đến2008  (24)
 4. 2009đến2013  (42)
 5. Sau 2013  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (113)
 2. French  (6)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vertegaal, Roel
 2. Vertegaal, R
 3. Sohn, Changuk
 4. Gomes, Antonio
 5. Girouard, Audrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...