skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Physics xóa Tác giả/ người sáng tác: Verdini, L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’effetto Bordoni nelle leghe argento-oro

Barducci, I. ; Nuovo, M. ; Verdini, L.

Il Nuovo Cimento (1955-1965), 1961, Vol.19(4), pp.653-667

E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02733363

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Verdini, L
  2. Barducci, I
  3. Nuovo, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...