skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Năm xuất bản: 1952đến1955 xóa Tác giả/ người sáng tác: Van Der Kroef, Justus M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Society and Culture in Indonesian Nationalism

Van Der Kroef, Justus M.

American Journal of Sociology, 01 July 1952, Vol.58(1), pp.11-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/221068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Press in Indonesia: By-Product of Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Press in Indonesia: By-Product of Nationalism

Van Der Kroef, Justus M.

Journalism Bulletin, 06/1954, Vol.31(3), pp.337-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-2448 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/107769905403100308

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneur and Middle Class in Indonesia

van Der Kroef, Justus M.

Economic Development and Cultural Change, 01 January 1954, Vol.2(4), pp.297-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449662

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Change in Indonesian Society

van Der Kroef, Justus M.

Economic Development and Cultural Change, 01 October 1952, Vol.1(3), pp.216-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Revolution in Indonesia (Book Review)

van Der Kroef, Justus M.

The Journal of Modern History, 01 December 1955, Vol.27(4), pp.429-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237839

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...