skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Uriarte, José-Ramón xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and equilibria

Cabrales, Antonio ; Uriarte, José-Ramón

Journal of Evolutionary Economics, 2013, Vol.23(4), pp.783-810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0936-9937 ; E-ISSN: 1432-1386 ; DOI: 10.1007/s00191-012-0269-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority language and the stability of bilingual equilibria

Iriberri, Nagore ; Uriarte, José-Ramón

Rationality and Society, November 2012, Vol.24(4), pp.442-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-4631 ; E-ISSN: 1461-7358 ; DOI: 10.1177/1043463112453556

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural foundation for models of evolutionary drift

Uriarte, José Ramón

Journal of Economic Behavior and Organization, 2007, Vol.63(3), pp.497-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2005.06.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gutxiengoaren hizkuntza eta elebitasunaren orekaren egonkortasuna

Iriberri, Nagore ; Uriarte, José Ramón

Bat: Soziolinguistika aldizkaria, 2012, Issue 84, pp.185-206

ISSN: 1130-8435

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural fondation for models of evolutionary drift

Uriarte, José Ramón

Journal of economic behavior & organization : JEBO, 2007, Vol.63(3), pp. 497-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-making under risk editing procedures based on correlated similarities, and preference overdetermination

Uriarte, José Ramón

Review of economic design : RED, 1999, Vol.4(1), pp. 1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-4742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-making under risk: Editing procedures based on correlated similarities, and preference overdetermination

Uriarte, José Ramón

Review of Economic Design, 1999, Vol.4(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-4742 ; E-ISSN: 1434-4750 ; DOI: 10.1007/s100580050023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoría de la decisión normativa versus teoría de la decisión descriptiva

Uriarte, José Ramón

Herri - ekonomiaz, 1991, pp.85-112

ISSN: 1130-9555

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences: addendum

Candeal, Juan Carlos ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José Ramón

Social Choice and Welfare, 1997, Vol.14(2), pp.359-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/s003550050072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal, Juan ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José

Social Choice and Welfare, 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/BF00192879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decisión bajo riesgo compatible con similitudes correlacionadas

Uriarte, José Ramón

Lumbreras Fontecha : Luis Ma, pp.393-415

ISSN: ; ISBN: 84-7585-454-0

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and equilibria

Cabrales, Antonio

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and Equilibria

Uriarte, José

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Language Game: A Game-Theoretic Approach to Language Contact

Iriberri, Nagore

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Behavioral Foundation for Models of Evolutionary Drift

Uriarte, José

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Model of Evolutionay Drift

Uriarte, José

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (2)
 2. 1993đến1998  (2)
 3. 1999đến2004  (3)
 4. 2005đến2007  (5)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Spanish  (2)
 3. Basque  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Uriarte, José-Ramón
 2. Uriarte, Jr
 3. Induráin, E
 4. Candeal, Juan Carlos
 5. Uriarte, Jose Ramon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...