skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: United States, Bureau of the Census xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Abstract of the returns of the fifth census, showing the number of free people, the number of slaves, the federal or representative number, and the aggregate of each county of each state of the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract of the returns of the fifth census, showing the number of free people, the number of slaves, the federal or representative number, and the aggregate of each county of each state of the United States

United States. Bureau of the Census (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Current population reports: Series P-28: Special censuses
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current population reports: Series P-28: Special censuses

United States, Bureau of the Census;; United States

no.1459-1498

ISSN: 0270-6660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Census of Population and Housing, 1990

United States. Bureau of the Census ; U.S. Census of population and housing

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Census of Population and Housing, 1990 [2nd]

U.S. Census of population and housing ; United States. Bureau of the Census

Toàn văn sẵn có

5
15th census, population, 1930. Iowa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

15th census, population, 1930. Iowa

United States. Bureau Of The Census ; United States. National Archives And Records Administration

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (4)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Reference  (2)
 2. Population  (2)
 3. Slaves  (1)
 4. Demography  (1)
 5. Slavery  (1)
 6. Iowa  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. United States. Bureau of the Census
 2. U.S. Census of population and housing
 3. United States. National Archives And Records Administration

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...