skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Nishi, Y. xóa Tác giả/ người sáng tác: Uchida, S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure changes on relaxation of differently cooled Pd 0.835 Si 0.165 alloy glass

Nishi, Y. ; Harano, H. ; Uchida, S. ; Oguri, K.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(10), pp.4477-4482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00581111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of randomization on ductility of brittle Fe-Si-B glass

Uchida, S. ; Shibata, O. ; Oguri, K. ; Nishi, Y.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(21), pp.5589-5592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00349951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oguri, K
  2. Nishi, Y
  3. Uchida, S
  4. Harano, H
  5. Shibata, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...