skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu chính phủ xóa Tác giả/ người sáng tác: UK Parliament Colonial Office xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Palestine, Royal Commission (Chairman, Earl Peel), Report. June 22, 1937
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestine, Royal Commission (Chairman, Earl Peel), Report. June 22, 1937

Uk Parliament Colonial Office

CMD 5479

Toàn văn sẵn có

2
Historical Survey of the Origins and Growth of Mau Mau
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Survey of the Origins and Growth of Mau Mau

Uk Parliament Colonial Office

CMND 1030

Toàn văn sẵn có

3
Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist Organisation
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist Organisation

Uk Parliament Colonial Office

CMD 1700

Toàn văn sẵn có

4
Germany. Final Report by The Right Hon. Sir Nevile Henderson, G.C.M.G., on the circumstances leading to the termi- nation of his Mission to Berlin. September 20, 1939. (Germany No. I, 1939)
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany. Final Report by The Right Hon. Sir Nevile Henderson, G.C.M.G., on the circumstances leading to the termi- nation of his Mission to Berlin. September 20, 1939. (Germany No. I, 1939)

Uk Parliament Colonial Office

CMD 6115

Toàn văn sẵn có

5
Northern Rhodesia. Proposals for Constitutional Change
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northern Rhodesia. Proposals for Constitutional Change

Uk Parliament Colonial Office

CMND 530

Toàn văn sẵn có

6
Report of the Nyasaland Commission of Inquiry
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report of the Nyasaland Commission of Inquiry

Uk Parliament Colonial Office

CMND 814

Toàn văn sẵn có

7
IMPERIAL ECONOMIC CONFERENCE AT OTTAWA, 1932. Appendices to the Summary of Proceedings
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPERIAL ECONOMIC CONFERENCE AT OTTAWA, 1932. Appendices to the Summary of Proceedings

Uk Parliament Colonial Office

CMD 4175

Toàn văn sẵn có

8
Colonial Office Uganda Report of a Commission of Privy Counsellors on a Dispute Between Buganda and Bunyoro
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial Office Uganda Report of a Commission of Privy Counsellors on a Dispute Between Buganda and Bunyoro

Uk Parliament Colonial Office

CMND 1717

Toàn văn sẵn có

9
Ceylon Report of the Commission on Constitutional Reform
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceylon Report of the Commission on Constitutional Reform

Uk Parliament Colonial Office

CMD 6677

Toàn văn sẵn có

10
The Colonial Empire 1947-48
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Colonial Empire 1947-48

Uk Parliament Colonial Office

CMD 7433

Toàn văn sẵn có

11
India. Statement published by the Government of India on the Congress Party's responsibility for the Disturbances in India, 1942-43
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

India. Statement published by the Government of India on the Congress Party's responsibility for the Disturbances in India, 1942-43

Uk Parliament Colonial Office

CMD 6430

Toàn văn sẵn có

12
Inter-University Council for Higher Education Overseas, 1946-54
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-University Council for Higher Education Overseas, 1946-54

Uk Parliament Colonial Office

CMD 9515

Toàn văn sẵn có

13
East Africa Royal Commission 1953-1955 Report
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Africa Royal Commission 1953-1955 Report

Uk Parliament Colonial Office

CMD 9475

Toàn văn sẵn có

14
REPORT OF THE COMMISSION ON THE PALESTINE DISTURBANCES OF AUGUST, 1929, March, 1930
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

REPORT OF THE COMMISSION ON THE PALESTINE DISTURBANCES OF AUGUST, 1929, March, 1930

Uk Parliament Colonial Office

CMD 3530

Toàn văn sẵn có

15
Colonial Office Report of the Commission of Enquiry, North Borneo and Sarawak, 1962
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial Office Report of the Commission of Enquiry, North Borneo and Sarawak, 1962

Uk Parliament Colonial Office ; Uk Parliament Commonwealth Relations Office

CMND 1794

Toàn văn sẵn có

16
The Colonial Territories, 1954-55
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Colonial Territories, 1954-55

Uk Parliament Colonial Office

CMD 9489

Toàn văn sẵn có

17
Report on the Colonial Empire (1939-1947)
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on the Colonial Empire (1939-1947)

Uk Parliament Colonial Office

CMD 7167

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1940  (2)
 2. 1940đến1949  (3)
 3. 1950đến1954  (4)
 4. 1955đến1956  (3)
 5. Sau 1956  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. UK Parliament Colonial Office
 2. UK Parliament Commonwealth Relations Office

theo chủ đề:

 1. Uk Parliament Command Paper

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...