skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Tác giả/ người sáng tác: Turner xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a Cloud-Based Mobile Application Testbed

Turner ; White ; Reed ; Galindo ; Porter ; Marathe ; Vullikanti ; Gokhale, Hamilton, Jules, Jeff, Josã©, Adam, Madhav, Anil, Aniruddha

IT Policy and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 978-1-4666-2920-2

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Past, the Present, and the Future: Examining the Role of the “Social” in Transforming Personal Healthcare Management of Chronic Disease

Cummings ; Turner ; Ellis, Elizabeth, Paul, Leonie

Health Literacy : Breakthroughs in Research and Practice

ISBN: 978-1-5225-1929-4

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Turner
  2. Galindo
  3. Porter
  4. Marathe
  5. Cummings

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...