skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Turner, Phil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Digital Make-Believe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Make-Believe

Turner, Phil ;Harviainen, J. Tuomas;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Turner, Phil (Editor) ; Harviainen, J. Tuomas (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319295510 ; ISBN: 3319295519 ; E-ISBN: 9783319295534 ; E-ISBN: 3319295535 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29553-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
HCI Redux: The Promise of Post-Cognitive Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCI Redux: The Promise of Post-Cognitive Interaction

Turner, Phil; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319422336 ; ISBN: 3319422332 ; E-ISBN: 9783319422350 ; E-ISBN: 3319422359 ; DOI: 10.1007/978-3-319-42235-0

Toàn văn sẵn có

3
A Psychology of User Experience: Involvement, Affect and Aesthetics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Psychology of User Experience: Involvement, Affect and Aesthetics

Turner, Phil; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319706528 ; ISBN: 3319706527 ; E-ISBN: 9783319706535 ; E-ISBN: 3319706535 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70653-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...