skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tufvesson, Fredrik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-link MIMO channel modeling using geometry-based approach

Poutanen, Juho ; Tufvesson, Fredrik ; Haneda, Katsuyuki ; Kolmonen, Veli-Matti ; Vainikainen, Pertti

IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2012, Vol.60(2), pp.587-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-926X ; ISSN: 0018-926X ; DOI: 10.1109/TAP.2011.2122296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Massive MIMO performance evaluation based on measured propagation data

Gao, Xiang ; Edfors, Ove ; Rusek, Fredrik ; Tufvesson, Fredrik

IEEE Transactions on Wireless Communications, 2015, Vol.14(7), pp.3899-3911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1276 ; ISSN: 1536-1276 ; DOI: 10.1109/TWC.2015.2414413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Massive MIMO in Real Propagation Environments:: Do All Antennas Contribute Equally?

Gao, Xiang ; Edfors, Ove ; Tufvesson, Fredrik ; Larsson, Erik G

IEEE Transactions on Communications, 2015, Vol.63(11), pp.3917-3928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-6778 ; ISSN: 0090-6778 ; DOI: 10.1109/TCOMM.2015.2462350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Massive MIMO channels - measurements and models

Gao, Xiang ; Tufvesson, Fredrik ; Edfors, Ove

2013 Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, pp.280-284

ISSN: 1058-6393 ; ISSN: 1058-6393 ; ISBN: 9781479923908 ; DOI: 10.1109/ACSSC.2013.6810277

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Separation of Closely-Spaced Users in Measured Massive Multi-User MIMO Channels

Flordelis, Jose ; Gao, Xiang ; Dahman, Ghassan ; Rusek, Fredrik ; Edfors, Ove ; Tufvesson, Fredrik

2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), pp.1441-1446

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial Characterization of Massive Multi-User MIMO Channels at 2.6 GHz in Indoor and Outdoor Environments

Flordelis, Jose ; Gao, Xiang ; Dahman, Ghassan ; Tufvesson, Fredrik ; Edfors, Ove

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Evaluation of the Effect of BS Antenna Inter-Element Spacing on MU-MIMO Separation

Dahman, Ghassan ; Flordelis, Jose ; Tufvesson, Fredrik

IEEE International Conference on Communications, Vol.2015-September

ISBN: 9781467364324 ; DOI: 10.1109/ICC.2015.7248567

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Switch for Antenna Selection in Massive MIMO

Gao, Xiang ; Edfors, Ove ; Tufvesson, Fredrik ; Larsson, Erik G

Proc. 2015 IEEE Global Communications Conference, ISBN: 978-147995952-5

DOI: 10.1109/GLOCOM.2014.7417765

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...