skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Truong, H.H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Crystal structure of 26-(4-methylphenyl)-8,11,14,17-tetraoxa-28-azatetracyclo[22.3.1.02,7.018,23]hexacosa-2,4,6,18(23),19,21,24(1),25,27-nonaene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of 26-(4-methylphenyl)-8,11,14,17-tetraoxa-28-azatetracyclo[22.3.1.02,7.018,23]hexacosa-2,4,6,18(23),19,21,24(1),25,27-nonaene

Tran, T.T.V.; Anh, L.T.; Nguyen, H.H.; Truong, H.H.; Soldatenkov, A.T.

Scopus; 20569890; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32638

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anh, L.T.
  2. Tran, T.T.V.
  3. Truong, H.H.
  4. Nguyen, H.H.
  5. Soldatenkov, A.T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...