skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Triandafyllidou, Anna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
European immigration : a sourcebook, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European immigration : a sourcebook, second edition

Anna Triandafyllidou ; Ruby Gropas

E-ISBN 9781409453635 ; E-ISBN 9781409453642

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Irregular migrant domestic workers in europe : who cares?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular migrant domestic workers in europe : who cares?

Anna Triandafyllidou

E-ISBN 9781409442028 ; E-ISBN 9781409442035 ; E-ISBN 9781409473923

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Greek Crisis and European Modernity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Greek Crisis and European Modernity

Triandafyllidou, Anna ;Gropas, Ruby ;Kouki, Hara;; Triandafyllidou, Anna ; Gropas, Ruby ; Kouki, Hara

E-ISBN: 9781137276254 E-ISBN: 1137276258 DOI: 10.1057/9781137276254 ISBN: 9781137276247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Irregular migration in Europe: myths and realities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular migration in Europe: myths and realities

Anna Triandafyllidou

E-ISBN 9780754678861 ; E-ISBN 9780754697558

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...