skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Tran, G.S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended process scheduler for improving user experience in multi-core mobile systems

Tran, Giang ; Nghiem, Thi ; Ho, Tuong ; Luong, Chi

Proceedings of the Seventh Symposium on information and communication technology, 08 December 2016, pp.417-424

ISBN: 9781450348157 ; ISBN: 1450348157 ; DOI: 10.1145/3011077.3011106

Toàn văn không sẵn có

2
Extended process scheduler for improving user experience in multi-core mobile systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended process scheduler for improving user experience in multi-core mobile systems

Tran, G.S.; Nghiem, T.P.; Ho, T.V.; Luong, C.M.

Scopus; 978-145034815-7; http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3011077.3011106; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32831

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power-aware scheduler for virtualized systems

Kamga, Christine ; Tran, Giang ; Broto, Laurent

Green Computing Middleware on proceedings of the 2nd international workshop, 12 December 2011, pp.1-6

ISBN: 9781450310642 ; ISBN: 1450310648 ; DOI: 10.1145/2088996.2089001

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Kỷ yếu hội nghị  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tran, G.S.
  2. Ho, T.V.
  3. Tran, Giang
  4. Luong, C.M.
  5. Nghiem, T.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...