skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Trần Văn Chu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Hà Quốc Hội; Trần Văn Chu chủ biên

H. : ĐHQG HN, 1999 - (382 NGH 1999)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và đầu tư. Phần 1, Tổ chức và kỹ thuật ngoại thương

Trần Văn Chu; Hoàng Hà; Trần Đình Lập

H. : Licosaxuba, 1991 - (382 TR-C(1) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý và nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế

Trần Văn Chu

H. : Thế giới, 2003 - (382 TR-C 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trần Văn Chu
  2. Trần Đình Lập
  3. Hà Quốc Hội
  4. Hoàng Hà

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...