skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Trần Thị Minh Đức xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhu cầu sử dụng mạng xã hội của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình : Luận văn ThS. Tâm lý học : 60 31 04 01

Đặng Thị Nga; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (155.6 ĐA-N 2014)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhu cầu giáo dục giới tính của học sinh trung học phổ thông ở Hòa Bình : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Phạm Thị Lệ Hằng; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (155.5 PH-H 2009)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số biểu hiện tâm lý của người chơi game bạo lực : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Dương Thị Hồng Loan; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (155 DU-L 2012)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rối nhiễu tâm lý ở trẻ em sống trong gia đình có bạo lực : Luận án TS. Tâm lý học (chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn Bá Đạt; Võ Thị Minh Chí người hướng dẫn; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (155.4 NG-Đ 2014)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tham vấn tâm lý

Trần Thị Minh Đức

H. : ĐHQGHN, 2012 - H. : ĐHQGHN , 2011 - (158 TR-Đ 2012) - (158 TR-Đ 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giám sát trong thực hành tham vấn : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Phạm Kiều Linh; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (158 PH-L 2013)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm tâm lý - xã hội của người dân di cư bán hàng rong ở Hà Nội : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Nguyễn Thị Anh Thư; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2008 - (158 NG-T 2008)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thái độ bàng quan của người dân với các hiện tượng xã hội : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Vũ Thị Huệ; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (152.4 VU-H 2013)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bạo lực học đường của học sinh trung học phổ thông huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương: Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 04 01

Phạm Thị Xoan; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (155.5 PH-X 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng quy trình tham vấn tâm lý cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã Hội hiện nay : Luận văn ThS. Tâm lý học: 603104

Bàn Thị Hà; Trần Thị Minh Đức

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017 - (155.916 BA-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhận thức và hành vi của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm : Luận văn ThS. Tâm lý học: 603104

Nguyễn Thị Diệu Linh; Trần Thị Minh Đức

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (155.2 NG-L 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phụ nữ sau sinh - Những rối nhiễu tâm lý và các biện pháp hỗ trợ : Đề tài NCKH. QGTĐ.13.14

Trần Thị Minh Đức; Lê Thị Thanh Thủy

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn , 2015 - (155.6 TR-Đ 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Giáo trình tham vấn tâm lý
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tham vấn tâm lý

Trần Thị Minh Đức

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016 - (158 TR-Đ 2016) - ISBN9786049391675

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội : sách chuyên khảo dành cho cao học và sinh viên tâm lí học

Trần Thị Minh Đức

H. : ĐHQGHN, 2016 - (302 TR-Đ 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Nguyễn Thị Hằng Phương; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2008 - (155.5 NG-P 2008)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tham vấn tâm lí

Trần Thị Minh Đức

H. : ĐHQGHN, 2009 - (158 TR-Đ 2009)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhu cầu tham vấn tâm lý của trẻ vị thành niên vi phạm phạm pháp luật ở Trường Giáo dưỡng : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Lê Thu Trang; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (155.5 LE-T 2012)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tham vấn cho học sinh trung học phổ thông có hành vi lệch chuẩn học đường : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Nguyễn Thị Chính; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (155.5 NG-C 2011)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xung đột gia đình ở vùng ven đô đang trong quá trình đô thị hóa : Luận án TS. Tâm lý học

Trần Thu Hương; Lê Thị Thanh Hương; Trần Thị Minh Đức

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (155.9 TR-H 2014)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đạo đức trong mối quan hệ trợ giúp tâm lý : Luận văn ThS. Tâm lý học: 603104

Vũ Thị Nga; Trần Thị Minh Đức

H. : ĐHKHXH&NV , 2016 - (155.2 VU-N 2016)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (6)
 4. 2013đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (21)
 2. Sách  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trần Thị Minh Đức
 2. Trần Thu Hương
 3. Nguyễn Thị Anh Thư
 4. Bàn Thị Hà
 5. Phạm Thị Lệ Hằng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...