skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Trần Tứ Hiếu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá phân tích. Tập 1

Trần Tứ Hiếu

H. : ĐHTH, 1973 - (543 TR-H(1) 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá phân tích : dùng cho sinh viên hoá Đại học tổng hợp và sư phạm

Trần Tứ Hiếu; Hoàng Thọ Tín; Từ Vọng Nghi

H. : ĐH và THCN, 1984 - (543 TR-H 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự tạo thành phức chất hỗn hợp của các nguyên tố đất hiếm với một số dẫn xuất Pyrazolon và Anion Axít vô cơ : Luận án TS. Hóa học: 60 44 25

Đỗ Văn Thành; Hoàng Nhân người hướng dẫn; Trần Tứ Hiếu người hướng dẫn

H. : ĐHTH HN , 1987 - (546 ĐO-T 1987)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định tính

Trần Tứ Hiếu; Lâm Ngọc Thiềm

H. : ĐH và GDCN, 1991 - (543 TR-H 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Detector cực phổ trong phương pháp phân tích dòng chảy : Luận án TS. Hóa phân tích : 62 44 29 01

Hoàng Thọ Hà; Trần Tứ Hiếu; Từ Vọng Nghi

H. : ĐHQGHN , 1996 - (543 HO-H 1996)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học môi trường

Phạm Hùng Việt; Trần Tứ Hiếu; Nguyễn Văn Nội

H. : Nxb. Hà Nội : 1999 - (628.5 PH-V 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích trắc quang : Giáo trình

Trần Tứ Hiếu

H. : ĐHQG , 1999 - (543 TR-H 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định hàm lượng Nitrat và Nitrit trong rau bằng phương pháp trắc quang :Luận văn ThS. Hóa học

Phạm Huy Đông; Ngô Huy Du; Trần Tứ Hiếu

H. : ĐHQGHN , 2000 - (543 PH-Đ 2000)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phân tích

Trần Tứ Hiếu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2000 - (543 TR H 2000)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phân tích. Phần2, các phương pháp phân tích công cụ

Trần Tứ Hiếu

vn , 2001 - (543 HOA(2) 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích vàng (Au) trong mẫu quặng bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng (ICP-AES) và chiết-quang phổ hấp thụ nguyên tử (E-AAS) : Luận văn ThS. Hóa học: 1 04 03

Dương Minh Đức; Phạm Luận; Trần Tứ Hiếu

H. : ĐHKHTN , 2002 - (543 DU-Đ 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau sử dụng vi tính : Luận án TS: Hoá học: 1 04 03

Trần Thúc Bình; Phạm Luận Người hướng dẫn; Trần Tứ Hiếu Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN., 2002 - (543 TR-B 2002)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định lượng vết iốt trong cơ thể người và môi trường : Luận án TS. Hoá học : 1 04 03

Hoàng Trọng Sĩ; Trần Tứ Hiếu Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN., 2002 - (543 HO-S 2002)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định đồng thời các nguyên tố đất hiếm trong mẫu địa chất Việt Nam bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử Plasma cảm ứng (ICP-AES) : Luận án TS. Hóa học: 1 04 03

Vũ Hoàng Minh; Phạm Luận Người hướng dẫn; Trần Tứ Hiếu Người hướng dẫn

H. :ĐHKHTN., 2002 - (543 VU-M 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-Vis

Trần Tứ Hiếu

H. : ĐHQGHN, 2003 - (543 TR-H 2003)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phân tích

Trần Tứ Hiếu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (543 TR-H 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời các chất trong cùng một dung dịch bằng phương pháp trắc quang : Đề tài NCKH. QG.04.09

Trần Tứ Hiếu; Bùi Thị Hảo; Mai Xuân Trường; Trần Thúc Bình

H. : ĐHKHTN, 2005 - (543.085 TR-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc Kalman : Luận án TS Hóa phân tích: 62 44 29 01

Mai Xuân Trường; Trần Tứ Hiếu người hướng dẫn; Đặng Ứng Vận người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2008 - (543 MA-T 2008)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng : Luận án TS. Hóa học: 62 44 29 01

Ngô Thị Mai Việt; Trần Tứ Hiếu người hướng dẫn; Phạm Luận người hướng dẫn

H. : 2010 - (543 NG-V 2010)

Truy cập trực tuyến

20
Cơ sở hóa học môi trường
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học môi trường

Trần Tứ Hiếu; Nguyễn Văn Nội

H. : ĐHQGHN , 2011 - (628.5 TR-H 2011) - ISBN9786046205210

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (3)
 2. 1991đến1999  (4)
 3. 2000đến2002  (8)
 4. 2003đến2008  (4)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (12)
 2. Sách  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (17)
 2. English  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...