skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Thuraisingham, Bhavani xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationalization of provenance data in complex RDF reification nodes

Ramanujam, Sunitha ; Gupta, Anubha ; Khan, Latifur ; Seida, Steven ; Thuraisingham, Bhavani

Electronic Commerce Research, Dec 2010, Vol.10(3-4), pp.389-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13895753 ; DOI: 10.1007/s10660-010-9061-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilevel security for information retrieval systems

Thuraisingham, Bhavani

Information & Management, Feb 1993, Vol.24(2), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03787206 ; E-ISSN: 18727530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilevel security for information retrieval systems - II

Thuraisingham, Bhavani

Information & Management, Jan 1995, Vol.28(1), p.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03787206 ; E-ISSN: 18727530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security issues for federated database systems

Thuraisingham, Bhavani

Computers & Security, 1994, Vol.13(6), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and implementation of a query processor for a trusted distributed data base management system

Rubinovitz, Harvey ; Thuraisingham, Bhavani

The Journal of Systems and Software, Apr 1993, Vol.21(1), p.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilevel Security Issues in Distributed Database Management Systems - III

Thuraisingham, Bhavani ; Rubinovitz, Harvey

Computers & Security, Nov 1992, Vol.11(7), p.661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilevel Security Issues in Distributed Database Management Systems

Mchugh, John ; Thuraisingham, Bhavani

Computers & Security, Aug 1988, Vol.7(4), p.387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Level Security in Database Management Systems

Dwyer, Patricia ; Jelatis, George ; Thuraisingham, Bhavani

Computers & Security, Jun 1987, Vol.6(3), p.252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilevel Security Issues in Distributed Database Management Systems II

Thuraisingham, Bhavani

Computers & Security, Dec 1991, Vol.10(8), p.727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and privacy for multimedia database management systems

Thuraisingham, Bhavani

Multimedia Tools and Applications, Apr 2007, Vol.33(1), pp.13-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-006-0096-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1988  (1)
  2. 1988đến1990  (1)
  3. 1991đến1991  (1)
  4. 1992đến1993  (3)
  5. Sau 1993  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...