skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Visual Computer xóa Tác giả/ người sáng tác: Thalmann, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic feedback in mixed-reality environment

Ott, Renaud ; Thalmann, Daniel ; Vexo, Frédéric

The Visual Computer, 2007, Vol.23(9), pp.843-849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-007-0159-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPGPU computation and visualization of three-dimensional cellular automata

Gobron, Stéphane ; Çöltekin, Arzu ; Bonafos, Hervé ; Thalmann, Daniel

The Visual Computer, 2011, Vol.27(1), pp.67-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-010-0515-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An immersive multi-agent system for interactive applications

Wang, Yanbin ; Dubey, Rohit ; Magnenat-Thalmann, Nadia ; Thalmann, Daniel

The Visual Computer, 2013, Vol.29(5), pp.323-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-012-0735-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A virtual 3D mobile guide in the INTERMEDIA project

Magnenat-Thalmann, Nadia ; Peternier, Achille ; Righetti, Xavier ; Lim, Mingyu ; Papagiannakis, George ; Fragopoulos, Tasos ; Lambropoulou, Kyriaki ; Barsocchi, Paolo ; Thalmann, Daniel

The Visual Computer, 2008, Vol.24(7), pp.827-836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-008-0264-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A wearable system for mobility improvement of visually impaired people

Cardin, Sylvain ; Thalmann, Daniel ; Vexo, Frédéric

The Visual Computer, 2007, Vol.23(2), pp.109-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-006-0032-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VHD: a system for directing real-time virtual actors

Sannier, Gaël ; Balcisoy, Selim ; Magnenat-Thalmann, Nadia ; Thalmann, Daniel

The Visual Computer, 1999, Vol.15(7), pp.320-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s003710050181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual creation of inhabited 3D environments

García-Rojas, Alejandra ; Gutiérrez, Mario ; Thalmann, Daniel

The Visual Computer, 2008, Vol.24(7), pp.719-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-008-0252-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ontology of virtual humans

Gutiérrez A., Mario ; García-Rojas, Alejandra ; Thalmann, Daniel ; Vexo, Frederic ; Moccozet, Laurent ; Magnenat-Thalmann, Nadia ; Mortara, Michela ; Spagnuolo, Michela

The Visual Computer, 2007, Vol.23(3), pp.207-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-006-0093-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based hand pose estimation via spatial-temporal hand parsing and 3D fingertip localization

Liang, Hui ; Yuan, Junsong ; Thalmann, Daniel ; Zhang, Zhengyou

The Visual Computer, 2013, Vol.29(6), pp.837-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-013-0822-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual humans: thirty years of research, what next?

Magnenat-Thalmann, Nadia ; Thalmann, Daniel

The Visual Computer, 2005, Vol.21(12), pp.997-1015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-005-0363-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2005  (1)
  2. 2005đến2006  (1)
  3. 2007đến2007  (3)
  4. 2008đến2011  (3)
  5. Sau 2011  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...