skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Tác giả/ người sáng tác: Tenopir, Carol xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic journals and changes in scholarly article seeking and reading patterns

Tenopir, Carol ; King, Donald W ; Edwards, Sheri ; Wu, Lei

Aslib Proceedings, 16 January 2009, Vol.61(1), pp.5-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530910932267

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What deep log analysis tells us about the impact of big deals: case study OhioLINK

Nicholas, David ; Huntington, Paul ; Jamali, Hamid R ; Tenopir, Carol

Journal of Documentation, 01 July 2006, Vol.62(4), pp.482-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610673864

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualize the Perfect Search

Tenopir, Carol

Library Journal, Mar 1, 2009, Vol.134(4)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Google generation: the information behaviour of the researcher of the future

Rowlands, Ian ; Nicholas, David ; Williams, Peter ; Huntington, Paul ; Fieldhouse, Maggie ; Gunter, Barrie ; Withey, Richard ; Jamali, Hamid R ; Dobrowolski, Tom ; Tenopir, Carol

Aslib Proceedings, 06 July 2008, Vol.60(4), pp.290-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530810887953

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...