skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Taylor, Robert Joseph xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reciprocal Family, Friendship and Church Support Networks of African Americans: Findings from the National Survey of American Life

Taylor, Robert ; Mouzon, Dawne ; Nguyen, Ann ; Chatters, Linda

Race and Social Problems, Dec 2016, pp.326-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18671748 ; E-ISSN: 18671756 ; DOI: 10.1007/s12552-016-9186-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Perspectives on the Impact of Race on Health and Social Behaviors across the Life Course: An Introduction to a Special Issue

Taylor, Robert

Race and Social Problems, Jun 2017, pp.91-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18671748 ; E-ISSN: 18671756 ; DOI: 10.1007/s12552-017-9209-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...