skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Taylor, Ian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's oil diplomacy in Africa

Taylor, Ian

International Affairs, September 2006, Vol.82(5), pp.937-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2006.00579.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The limits of engagement: British foreign policy and the crisis in Zimbabwe

Taylor, Ian ; Williams, Paul

International Affairs, July 2002, Vol.78(3), pp.547-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Africa: A Century of Engagement

Taylor, Ian

Political Science Quarterly, Vol.128(4), pp.757-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of mistaken identity: "China Inc." and its "imperialism" in Sub-Saharan Africa.(Report)

Taylor, Ian ; Xiao, Yuhua

Asian Politics & Policy, Oct-Dec, 2009, Vol.1(4), p.709(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-0779

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: International Relations: The International Relations of Sub-Saharan Africa

Akhaine, Sylvester Odion

Political Studies Review, January 2012, Vol.10(1), pp.118-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-9299 ; E-ISSN: 1478-9302 ; DOI: 10.1111/j.1478-9302.2011.00251_24.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance in Africa and Sino-African Relations: Contradictions or Confluence?

Taylor, Ian

Politics, October 2007, Vol.27(3), pp.139-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1111/j.1467-9256.2007.00293.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (1)
 4. 2009đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Taylor, Ian
 2. Taylor, I
 3. Shinn, David
 4. Williams, P.
 5. Xiao, Yuhua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...