skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kaji, Koichi xóa Tác giả/ người sáng tác: Takatsuki, Seiki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sika Deer - Biology and Management of Native and Introduced Populations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sika Deer - Biology and Management of Native and Introduced Populations

McCullough, Dale R.; Takatsuki, Seiki; Kaji, Koichi

978-4-431-09429-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27435; http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-09429-6

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Takatsuki, Seiki
  2. McCullough, Dale R.
  3. Kaji, Koichi

theo chủ đề:

  1. Biomedical and Life Sciences

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...