skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Cơ sở dữ liệu: OECD iLibrary xóa Tác giả/ người sáng tác: Taguma, Miho xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
OECD Reviews of Migrant Education: Norway 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Reviews of Migrant Education: Norway 2010

Taguma, Miho ; Shewbridge, Claire ; Huttova, Jana ; Hoffman, Nancy; OECD (Corporate Author)

OECD Reviews of Migrant Education

Series E-ISSN: 2077-6829 ; E-ISBN: 9789264084070 ; E-ISBN: 926408407X ; DOI: 10.1787/9789264084070-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
OECD Reviews of Migrant Education: Ireland 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Reviews of Migrant Education: Ireland 2010

Taguma, Miho ; Kim, Moonhee ; Wurzburg, Gregory ; Kelly, Frances

OECD Reviews of Migrant Education

Series E-ISSN: 2077-6829 ; E-ISBN: 9789264086203 ; E-ISBN: 926408620X ; DOI: 10.1787/9789264086203-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Norway 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Norway 2013

Taguma, Miho ; Litjens, Ineke ; Makowiecki, Kelly

Quality Matters in Early Childhood Education and Care

Series E-ISSN: 2226-9673 ; E-ISBN: 9789264176713 ; E-ISBN: 9264176713 ; DOI: 10.1787/9789264176713-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Sweden 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Sweden 2013

Taguma, Miho ; Litjens, Ineke ; Makowiecki, Kelly

Quality Matters in Early Childhood Education and Care

Series E-ISSN: 2226-9673 ; E-ISBN: 9789264176744 ; E-ISBN: 9264176748 ; DOI: 10.1787/9789264176744-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Taguma, Miho
  2. Litjens, Ineke
  3. Makowiecki, Kelly
  4. Wurzburg, Gregory
  5. Kim, Moonhee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...