skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Tác giả/ người sáng tác: T. A. Alekseeva xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"NEOLIBERAL STATE" IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

T. A. Alekseeva

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(2(4)), pp.44-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-2(4)-44-56

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-reading the “Classics”: Thucydides and Political Realism

T. A. Alekseeva

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.6(3(20)), pp.7-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-3(20)-7-20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of International Relations in the Mirrors of “Scientific Pictures of the World”: What’s Next?

T. A. Alekseeva

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2017, Vol.8(4), pp.30-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2017-8-4-30-41

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. T. A. Alekseeva
  2. Alekseeva, T. A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...