skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Symposium on Temperature Effects on Concrete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Temperature effects on concrete : a symposium sponsored by ASTM Committee C-9 on Concrete and Concrete Aggregates, Kansas City, MO, 21 June 1983
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature effects on concrete : a symposium sponsored by ASTM Committee C-9 on Concrete and Concrete Aggregates, Kansas City, MO, 21 June 1983

Naik Tarun R; American Society for Testing and Materials. Committee C-9 on Concrete and Concrete Aggregates.; Symposium on Temperature Effects on Concrete (1983 : Kansas City, Mo.)

Philadelphia, PA : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.1 TEM 1985) - ISBN0803104359

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...