skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Straszewski,Klaus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIVO AUTOMATICO PER DISEGNARE

Anderka Gerold ; Hampel Horst ; Jozat Walter ; Straszewski Klaus

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATISCHE ZEICHENVORRICHTUNG
Automatic writing machine with seals for pen tips - prevents drying of ink in the pen and choking of capillary tube

Anderka,Gerold ; Hampel,Horst ; Jozat,Walter ; Straszewski,Klaus

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Italian  (1)
  2. German  (1)
  3. English  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...