skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Stokke Kristian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rethinking popular representation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking popular representation

Törnquist Olle; Webster Neil; Stokke Kristian

New York: Palgrave Macmillan, 2009 - (321.8 RET 2009) - ISBN9781137006929;ISBN1137006927 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Democratization in the Global South : the importance of transformative politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization in the Global South : the importance of transformative politics

Stokke Kristian editor; Törnquist Olle editor

Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England] ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2013. - (320.4 DEM 2013) - ISBN9780230370036;ISBN0230370039

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stokke Kristian
  2. Törnquist Olle
  3. Webster Neil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...