skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Stephen Banfield xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Requiem
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requiem

Banfield, Stephen ; Burgon, Rolfe ; Smith, London Symphony ; Murray, Wooburn ; Johnson, Wooburn ; Chorus, Wooburn ; Singers, Wooburn ; City of London Sinfonia, Wooburn ; Hickox, Wooburn

The Musical Times, 11/1983, Vol.124(1689), p.686

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/961433

Toàn văn sẵn có

2
In Terra Pax; Introit; Lo, the Full, Final Sacrifice; Magnificat
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Terra Pax; Introit; Lo, the Full, Final Sacrifice; Magnificat

Banfield, Stephen ; Finzi, Richard Hickox ; Burrowes, Richard Hickox ; Shirley-Quirk, Richard Hickox ; Singers, Richard Hickox ; City of London Sinfonia, Richard Hickox ; Hickox, Richard Hickox

The Musical Times, 07/1980, Vol.121(1649), p.444

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/961395

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stephen Banfield
  2. Banfield, Stephen
  3. Smith, London Symphony
  4. City of London Sinfonia, Wooburn
  5. Shirley-Quirk, Richard Hickox

theo chủ đề:

  1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...