skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steiner George Albert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business, Government, and society : A managerial perspective text and cases

Steiner George Albert; Steiner John F

New York : The McGraw-hill companies , 1997 - (658.4 STE 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Business, government, and society : a managerial perspective, text and cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business, government, and society : a managerial perspective, text and cases

Steiner John F.; Steiner George Albert

Boston : McGraw-Hill Irwin, c2009. - (658.4 STE 2009) - ISBN9780073405056 (alk. paper);ISBN0073405051 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steiner John F
  2. Steiner George Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...