skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Tác giả/ người sáng tác: Sparber, Chad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing inherent model bias: An application to native displacement in response to immigration

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

Journal of Urban Economics, Jan 2011, Vol.69(1), pp.82-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00941190 ; E-ISSN: 10959068 ; DOI: 10.1016/j.jue.2010.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing inherent model bias: An application to native displacement in response to immigration

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

Journal of Urban Economics, 2011, Vol.69(1), pp.82-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-1190 ; DOI: 10.1016/j.jue.2010.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Task Specialization, Immigration, and Wages †
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialization, Immigration, and Wages †

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

The Economics of International Migration, 2016, pp.81-115

ISBN: 9789814719902 ; DOI: 10.1142/9789814719902_0003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Inherent Model Bias: An Application to Native Displacement in Response to Immigration

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

NBER Working Paper Series, Sep 2010, p.16332

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w16332

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialization, Immigration, and Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

American Economic Journal: Applied Economics, 2009, Vol.1(3), pp.135-169 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1945-7790 ; DOI: 10.1257/app.1.3.135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialization, Immigration and Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2009

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialization, Immigration, and Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2008

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialisation, Immigration and Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2008

Toàn văn sẵn có

9
Task Specialisation, Immigration and Wages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialisation, Immigration and Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

SSRN Electronic Journal, 2008

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1368863

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialization, Comparative Advantages, and the Effects of Immigration on Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

NBER Working Paper Series, Sep 2007, p.13389

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w13389

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialization, Immigration and Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2009

Toàn văn sẵn có

12
Task specialization, comparative advantages, and the effects of immigration on wages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task specialization, comparative advantages, and the effects of immigration on wages

Peri, Giovanni; Sparber, Chad

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly Educated Immigrants and Native Occupational Choice

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, July 2011, Vol.50(3), pp.385-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8676 ; E-ISSN: 1468-232X ; DOI: 10.1111/j.1468-232X.2011.00643.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly-Educated Immigrants and Native Occupational Choice

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2010

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Inherent Model Bias: An Application to Native Displacement in Response to Immigration

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly-Educated Immigrants and Native Occupational Choice

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2008

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fallacy of Crowding-Out: A Note on â[euro]oeNative Internal Migration and the Labor Market Impact of Immigrationâ[euro]

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2008

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialization, Comparative Advantages, and the Effects of Immigration on Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

Toàn văn sẵn có

19
Hochqualifizierte Einwanderer und Berufswahl von Inl&#228;ndern.<br>Highly-educated immigrants and native occupational choice.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hochqualifizierte Einwanderer und Berufswahl von Inländern.
Highly-educated immigrants and native occupational choice.

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

CReAM discussion paper,Vol.13/08

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign and Native Skilled Workers: What Can We Learn from H-1B Lotteries?

Peri, Giovanni ; Shih, Kevin ; Sparber, Chad

NBER Working Paper Series, May 2015, p.21175

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w21175

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2009  (9)
 3. 2010đến2013  (6)
 4. 2014đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sparber, Chad
 2. Peri, Giovanni
 3. Sparber, C.
 4. Peri, G
 5. Shih, Kevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...