skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: American Society for Microbiology (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sodroski, Joseph xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Mimicry of a Human Immunodeficiency Virus Type 1 Coreceptor by a Neutralizing Monoclonal Antibody

Xiang, Shi-Hua ; Farzan, Michael ; Si, Zhihai ; Madani, Navid ; Wang, Liping ; Rosenberg, Eric ; Robinson, James ; Sodroski, Joseph

The Journal of Virology, 2005, Vol. 79(10), p.6068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 15857992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Unrelated Monoclonal Antibody Neutralizes Human Immunodeficiency Virus Type 1 by Binding to an Artificial Epitope Engineered in a Functionally Neutral Region of the Viral Envelope Glycoproteins

Ren, Xinping ; Sodroski, Joseph ; Yang, Xinzhen

The Journal of Virology, 2005, Vol. 79(9), p.5616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 15827176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the Multiple Conformational States of Free Monomeric and Trimeric Human Immunodeficiency Virus Envelope Glycoproteins after Fixation by Cross-Linker

Yuan, Wen ; Bazick, Jessica ; Sodroski, Joseph

The Journal of Virology, 2006, Vol. 80(14), p.6725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 16809278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sodroski, Joseph
  2. Sodroski, J
  3. Yang, Xinzhen
  4. Robinson, J.
  5. Si, Zhihai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...