skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Smith, Anthony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations Before Nationalism? Myth and symbolism in John Armstrong's perspective

Smith, Anthony D.

Nations and Nationalism, January 2015, Vol.21(1), pp.165-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resurgence of nationalism? Myth and memory in the renewal of nations

Smith, Anthony D.

The British Journal of Sociology, Dec, 1996, Vol.47(4), p.575(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture, community and territory: the politics of ethnicity and nationalism.(Ethnicity and International Relations)

Smith, Anthony D.

International Affairs, July, 1996, Vol.72(3), p.439(445) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism and nationalism.(Critical essay)

Smith, Anthony D.

The Hedgehog Review, Fall, 2009, Vol.11(3), p.63(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1527-9677

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Historians

Smith, Anthony D

International Journal of Comparative Sociology, March 1992, Vol.33(1-2), pp.58-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071529203300105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Ethnicity and Nationalism

Smith, Anthony D

International Journal of Comparative Sociology, March 1992, Vol.33(1-2), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071529203300101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Supersession of Nationalism?

Smith, Anthony D

International Journal of Comparative Sociology, March 1990, Vol.31(1-2), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071529003100101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism.(Review)

Smith, Anthony D.

The British Journal of Sociology, Sept, 1998, Vol.49(3), p.499(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dating the nation: Anthony Smith challenges the modernist view of nationalism that traces its origins to Revolutionary and post-Revolutionary Europe.(TODAY'S HISTORY)

Smith, Anthony

History Today, March, 2008, Vol.58(3), p.32(3)

ISSN: 0018-2753

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity and the idea of European unity

Smith, Anthony D.

International Affairs, Jan, 1992, Vol.68(1), p.55(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic election and cultural identity. (Pre-Modern and Modern National Identity in Russia and Eastern Europe)

Smith, Anthony D.

Ethnic Groups, August, 1993, Vol.10(1-3), p.9(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-6860

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalisms in Japan by Naoko Shimazu (ed.

Ichijo, Atsuko

Nations and Nationalism, July 2007, Vol.13(3), pp.557-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2007.00301_12.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Nationalism

Johnston, Hank

Contemporary Sociology, July, 1995, Vol.24(4), p.363(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notions of Nationalism

Smith, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.30(2), p.412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism

Mccrone, David

The British Journal of Sociology, Vol.51(2), pp.396-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism in a Global Era

Cederman, Lars-Erik

The British Journal of Sociology, Vol.47(4), pp.736-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.2307/591103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism in a Global Era

Kumar, Krishan

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.30(2), p.408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism

Kaftan, Joanna

Contemporary Sociology, Vol.29(3), pp.543-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.2307/2653974

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity and vernacular mobilisation in Europe

Smith, Anthony D.

Nations and Nationalism, April, 2011, Vol.17(2), p.223(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism in a Global Era

Llobera, Josep R.

Political Studies, June, 1997, Vol.45(2), p.357A(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến1997  (9)
 3. 1998đến2001  (4)
 4. 2002đến2008  (9)
 5. Sau 2008  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (19)
 2. Bài báo  (18)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith, Anthony
 2. Smith, Anthony D.
 3. Smith, AD
 4. Anthony D. Smith
 5. Smith, Anthony L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...