skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Macmillan (IngentaConnect) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sibdari, Soheil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiproduct revenue management: an empirical study of Auto Train at Amtrak

Sibdari, Soheil; Lin, Kyle Y ; Chellappan, Sriram

Journal of revenue and pricing management, 2008, Vol.7(2), pp. 172-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sibdari, Soheil
  2. Soheil Sibdari
  3. Lin, Kyle
  4. Lin, Kyle Y.
  5. Kyle Y Lin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...